ข่าวเด่น

ทำไมบุรีรัมย์ ถึงไม่มีนิคมอุตสาหกรรม

ทำไมบุรีรัมย์ ถึงไม่มีนิคมอุตสาหกรรม . การอุตสาหกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง . จึงไม่มีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม หรือเขตประกอบการอุตสาหกรรม . แต่มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานที่อำเภอนางรอง ลำปลายมาศ และพุทไธสง . อนุญาตให้ โรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่มีมลภาวะทางอากาศ ทางน้ำสามารถเข้าไปเช่าสถานที่ตั้งโรงงานได้ . และมีการสนับสนุนการจัดหาแรงงานให้แก่ โรงงานด้วยเช่นอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้า อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรองเท้า ภาพประกอบแผนพัฒนาสามปี...

เกษตรกรรม

บุรีรัมย์บันเทิง

เปิดโผลิสต์คนบันเทิง!!! ร่วมงานใหญ่ปีใหม่บุรีรัมย์

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 18.10 น. เป็นต้นไป จะมีการจัดการแสดงสื่อผสมเทิดพระเกียรติ...

สำนึก ๓๐๐ องค์

ศาสนา ธรรมะ

ข่าวกีฬา

ยังคงเป็นกระแสอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้การแข่งขันจะจบลงไปแล้ว สำหรับการแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...

ข่าวพัฒนาบุรีรัมย์

ทำไมบุรีรัมย์ ถึงไม่มีนิคมอุตสาหกรรม

ทำไมบุรีรัมย์ ถึงไม่มีนิคมอุตสาหกรรม . การอุตสาหกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง . จึงไม่มีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม หรือเขตประกอบการอุตสาหกรรม . แต่มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานที่อำเภอนางรอง ลำปลายมาศ และพุทไธสง . อนุญาตให้ โรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่มีมลภาวะทางอากาศ ทางน้ำสามารถเข้าไปเช่าสถานที่ตั้งโรงงานได้ . และมีการสนับสนุนการจัดหาแรงงานให้แก่ โรงงานด้วยเช่นอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้า อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรองเท้า ภาพประกอบแผนพัฒนาสามปี...

ร้องทุกข์ ช่วยชาวบ้าน

วัฒนธรรม ประเพณี

ข่าวสารการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้

ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ อำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาและผู้ปกครอง ที่ประสงค์บริจาคช่วยเหลือและฟื้นฟูหลังน้ำลด วันนี้ (17 ม.ค. 60) รศ.มาลิณี จุโฑปะมา...

รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ติดตามงาน กอ.รมน.จังหวัดบุรีรัมย์

รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ติดตามงาน พร้อมมอบนโยบาย กอ.รมน.จังหวัดบุรีรัมย์ แนะให้เร่งดำเนินการจัดตั้งศูนย์รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้อย่างเร่งด่วน ***วันนี้ (10ม.ค.60) เวลา 09.00...

อาชญากรรม

ละหานทราย-บ้านกรวดตายสูงสุด นางรอง-เมือง แชมป์อุบัติเหตุสูงสุด 7 วันอันตราย

ผู้ว่าบุรีรัมย์วอนถึงรัฐบาล ขอให้มีหน่วยงานรับผิดชอบการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุโดยตรง ที่สามารถทำงานได้เต็มรูปแบบตลอด 24 ชั่วโมงอย่างจริงจังไม่เพียงแค่เฉพาะช่วงเทศกาลเท่านั้น เพราะที่ผ่านมาเป็นการฝากงานให้หลายหน่วยงานจึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บล้มตายบนท้องถนนได้ วันนี้(05 ม.ค. 60)...

ข้าราชการท้องถิ่น

รองนายกรัฐมนตรี ติดตามโครงการผันน้ำจากลำน้ำมาศ เข้าอ่างหนองทะลอก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ หลังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 15 ล้านบาท ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง...