ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ ขี่ช้างไหว้พระสุภัทรบพิตร ตามโครงการเที่ยวงานวัด 55 เมืองรองบ้านเรา

0

(10 ส.ค. 61) นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดงานท่องเที่ยวงานวัด ขี่ช้างไหว้พระสุภัทรบพิตร ที่วัดพระพุทธบาทเขากระโดง อ.เมืองบุรีรัมย์ ตามโครงการเที่ยวงานวัด 55 เมืองรองบ้านเราของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อกระตุ้นให้มีการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างอาชีพและรายได้ เพิ่มเติมพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่นกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนและของชาติอย่างยั่งยืน

กิจกรรมประกอบด้วย ขบวนแห่ขึ้นภูเขาไฟกระโดง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ขี่ช้างจำนวน 6 เชือก ตลอดทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินขึ้นไปบนยอดภูเขาไฟกระโดงเพื่อประกอบพิธีสักการะพรุภัทรบพิตร พระพุทธรูปองค์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองบุรีรัมย์ ประดิษฐานเด่นเป็นสง่าบนยอดภูเขาไฟกระโดง ภายในเศียรขององค์พระมีพระบรมสารีริธาตุบรรจุอยู่ ส่วนภายในบริเวณลานด้านหน้าวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ได้มีการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา และการแสดงการละเล่นพื้นบ้าน รำวงย้อนยุค ซึ่งงานจะจัดไปจนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2561 นี้  (สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์)

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

กดไลค์เพจ BURIRAM WORLD : มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม.

ผู้เขียน

คอมเม้นต์