รู้ไว้ ทำได้จริง ผู้ว่าฯบุรีรัมย์มอบคัมภีร์ฝ่าวิกฤตผ่านนายอำเภอทั้ง 23 มอบต่อทุกหมู่บ้าน

รู้ไว้ ทำได้จริง ผู้ว่าฯบุรีรัมย์มอบคัมภีร์ฝ่าวิกฤตผ่านนายอำเภอทั้ง 23 มอบต่อทุกหมู่บ้าน

แบ่งปัน
รู้ไว้ทำได้จริง

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหนังสือ SMART FARMER รู้ไว้ ทำได้จริง คัมภีร์ฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจ ผ่านนายอำเภอทั้ง 23 อำเภอ ส่งต่อไปยังทุกหมู่บ้านทั่วทั้งจังหวัดบุรีรัมย์ ไว้เป็นแนวทางประกอบอาชีพเสริม และอาชีพทางเลือกแก่เกษตรกร ต่อสู้วิกฤติเศรษฐกิจและภัยแล้ง

พระมหากษัตริย์ที่ดีที่สุดในโลก

วันนี้(31 ต.ค. 59) เวลา 09.30 น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน มอบหนังสือ SMART FARMER รู้ไว้ ทำได้จริง คัมภีร์ฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจ ของกรมประชาสัมพันธ์ ในโอกาสประชุมประจำเดือนหัวหน้าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายอำเภอทั้ง 23 อำเภอ เป็นผู้แทนรับมอบ และนำไปมอบต่อทุกหมู่บ้าน สำหรับเป็นแนวทาง เป็นทางเลือกสำหรับเกษตรกรได้ศึกษาประกอบอาชีพเสริมจากตัวอย่างเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จด้วยการลงมือปฏิบัติจริง โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เป็นแนวทางปฏิบัติ

นางผุสดี เสริมใหม่ ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ด้วยนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันโอชา) ได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์รวบรวมผลงานของเกษตรกรตัวอย่างจากทั่วประเทศ ที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพเสริมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่มีการลงมือทำจริงจนสามารถสร้างรายได้เสริมเพิ่มเติมจากรายได้หลัก มาจัดทำเป็นหนังสือ“SMART FARMER รู้ไว้ ทำได้จริง คัมภีร์ฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจ” โดยมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ สำหรับเผยแพร่แก่เกษตรกร และผู้ที่สนใจทั่วไป นำไปศึกษาเป็นแนวทางทำอาชีพเกษตรทางเลือก เพื่อต่อสู้วิกฤติภัยแล้งและฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับจัดสรรทั้งหมดจำนวน 2,500 เล่ม จึงได้ดำเนินการส่งมอบผ่านท่านผู้ว่าราชจังหวัด นายอำเภอ ส่งต่อไปยังผู้ใหญ่บ้านโดยทั่วถึง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

คอมเม้นต์

คอมเม้นต์