ไม่มีหมวดหมู่

ครูพูนศรี” ร.ร.นาโพธิ์พิทยาคมจ.บุรีรัมย์สุดปลื้มมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี มอบรางวัลครูขวัญศิษย์ให้ถึงบ้าน


ครูพูนศรี” ร.ร.นาโพธิ์พิทยาคมจ.บุรีรัมย์สุดปลื้มมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี มอบรางวัลครูขวัญศิษย์ให้ถึงบ้าน

“ครูพูนศรี” ร.ร.นาโพธิ์พิทยาคมจ.บุรีรัมย์สุดปลื้มมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี มอบรางวัลครูขวัญศิษย์ให้ถึงบ้าน

“ครูพูนศรี” วัย 57 ปี ครูโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม จ.บุรีรัมย์ สุดปลื้ม ผู้แทนมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เดินทางมามอบเกียรติบัตรรางวัล “ครูขวัญศิษย์” ให้ถึงที่บ้านเกิดหลังจากป่วยไม่สามารถเดินทางไปรับรางวัลได้ พร้อมยกย่องให้เป็นครูผู้เป็นแบบอย่างทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา

(21 พ.ย.60) ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้แทนมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ซึ่งมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน ได้เดินทางมามอบเกียรติบัตรให้กับ นางพูนศรี ผ่านสำแดง อายุ 57 ปี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32


ได้รับการสนับสนุน
บุรีรัมย์เวิลด์
👍👍👉โปรโมชั่นพิเศษสุดฉลองเปิดร้านใหม่ 🌼🌼เพียง 50 คนเท่านั้น 🌸🌸จัดฟัน 32,999.- 💝💝ฟรี ถ่ายรูปวางแผนการรักษา. 💋💋ฟรี พิมพ์ฟัน. 🤗🤗ฟรี X-Ray ระบบ ดิจิตอล 3 มิติ วางแผนได้แม่นยำ. 💋💋ฟรี รีเทนเนอร์สีสันสดใส (50 คนแรกเท่านั้น!!). 🚗🚗คลีนิกทันตกรรม แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก เยื้ยงธนาคารกรุงไทย ใกล้ถนนคนเดินเซราะกราว. 👏👏ปราถนาให้ทุกคนมีรอยยิ้มสวยสดใส
คลิกติดต่อคลินิก Aspire Dental Clinic แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก

ที่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเภท “ครูขวัญศิษย์” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ถึงที่บ้านเนื่องจากครูพูนศรี มีอาการป่วยไม่สามารถเดินทางไปรับรางวัลที่กรุงเทพมหานครได้ สร้างความประทับใจและภาคภูมิใจให้กับครูพูนศรี เป็นอย่างมาก ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลดังกล่าว


ได้รับการสนับสนุน
บุรีรัมย์เวิลด์
👍👍👉โปรโมชั่นพิเศษสุดฉลองเปิดร้านใหม่ 🌼🌼เพียง 50 คนเท่านั้น 🌸🌸จัดฟัน 32,999.- 💝💝ฟรี ถ่ายรูปวางแผนการรักษา. 💋💋ฟรี พิมพ์ฟัน. 🤗🤗ฟรี X-Ray ระบบ ดิจิตอล 3 มิติ วางแผนได้แม่นยำ. 💋💋ฟรี รีเทนเนอร์สีสันสดใส (50 คนแรกเท่านั้น!!). 🚗🚗คลีนิกทันตกรรม แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก เยื้ยงธนาคารกรุงไทย ใกล้ถนนคนเดินเซราะกราว. 👏👏ปราถนาให้ทุกคนมีรอยยิ้มสวยสดใส
คลิกติดต่อคลินิก Aspire Dental Clinic แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก

สำหรับครูพูนศรี ได้เป็นครูมานานถึง 34 ปี มีผลงานดีเด่น เป็นครูต้นแบบสาขาชีววิทยา จากสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี , ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล “เหรียญทอง” โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน รางวัล “คุรุสดุดี” ปี 2553

รางวัลโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ระดับจังหวัด ประเภทผู้ประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2555

ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงตน พัฒนาตน อุทิศตน เสียสละ อดทนในการปฏิบัติหน้าที่และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ปี 2554

ได้รับรางวัล “เหรียญทอง” การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับมัธยมศึกษาตอนปลายงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดชัยภูมิ ทั้งเป็นผู้มีผลงานที่แสดงความรู้ คุณธรรม ความสามารถประจักษ์ชัด สอนศิษย์ด้วยจิตเปี่ยมเมตตา นำทางชีวิตสร้างคุณค่าสู่สังคม โดยครูพูนศรี จะมีคติพจน์ประจำใจว่า “การพัฒนา จะช้าหรือเร็ว แต่ขอให้ยั่งยืน”

ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้แทนมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กล่าวว่า ปกติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล จะต้องเดินทางไปรับรางวัลที่กรุงมหานครด้วยตัวเอง แต่ครูพูนศรี มีเหตุจำเป็นเพราะมีอาการป่วย ไม่สามารถเดินทางไปรับได้ ทางคณะกรรมการฯ จึงได้ปรึกษาหารือและมีมติร่วมกันว่าจะนำรางวัลมามอบให้กับครูพูนศรีที่บ้าน ซึ่งเมื่อมาเห็นครูพูนศรีแล้วก็ได้ประจักษ์ด้วยสายตาว่าเป็นบุคคลที่เหมาะสมจะได้รับรางวัลดังกล่าว ทั้งด้านของความเป็นครูที่ดี มีความรับผิดชอบ ยังเป็นตัวอย่างของการดำรงชีวิตที่ดีอีกด้วย จึงควรได้รับการยกย่องให้เป็นครูตัวอย่างที่สร้างคุณประโยชน์ด้านการศึกษา

สุรชัย พิรักษา / สวท.บุรีรัมย์


Like it? Share with your friends!

เลือกรูปแบบกระทู้
เรื่องราว
ข้อความ ภาพ วิดีโอ หรืออื่นๆ
เรื่องราวแบบแบ่งหัวข้อ
แบ่งเรื่องราวของคุณตามหัวข้อ