งานเทศกาลมหกรรมว่าวอีสาน และว่าวนานาชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 31


ด้วยอำเภอห้วยราช ได้กำหนดจัดงานประเพณีมหกรรมว่าวอีสานจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่  31 ประจำปี  2560 ระหว่างวันที่ 18 – 20  มกราคม  2561 ณ สนามกีฬาอำเภอห้วยราช (ข้างมหาวิทยาลัยรามคำแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์) อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป  และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีนโยบายในการยกระดับ

งานประเพณีท้องถิ่นให้เป็นงานระดับจังหวัดและนานาชาติ โดยในปีนี้ใช้ชื่องานว่า เทศกาลว่าวแห่งอีสาน และว่าวนานาชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2560

งานเทศกาลว่าวแห่งอีสาน และว่าวนานาชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2560 กำหนดจัดงาน 3 วัน 3 คืน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ว่าวอีสานเป็นการละเล่นอันเป็นอัตลักษณ์ของชาวอีสาน ในครั้งนี้มีความเชื่อเรื่องการบวงสรวง การเสี่ยงทาย การเสดาะเคราะห์ เสริมด้วยว่าวนานาชาติ โดยประสานผู้เกี่ยวข้องในการเชิญเขยนานาชาติมาร่วมงานด้วย โดยมีกำหนดการดังนี้

กำหนดการ

งานเทศกาลว่าวแห่งอีสาน และว่าวนานาชาติ จังหวัดบุรีรัมย์  ครั้งที่  31  ประจำปี 2560

วันที่ 18 – 20   มกราคม   2561

      ณ บริเวณสนามกีฬาอำเภอห้วยราช (ข้างมหาวิทยาลัยรามคำแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์)

อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

……………………………..

วันพฤหัสบดีที่   18  มกราคม  2561

เวลา  08.00 น.   – ทุกภาคส่วนจัดเตรียมความพร้อมในการจัดงาน

เวลา  09.00 น.  – รับลงทะเบียนผู้ประกวดร้องเพลง

เวลา  10.00  น.  – พิธีบวงสรวง

เวลา  16.00 น.   – พิธีทำขวัญข้าว

เวลา  18.00 น.  – รายการเวทีกลาง

วันศุกร์ที่  19   มกราคม  2561

เวลา  08.00 – 09.00 น.  –  ลงทะเบียนแข่งขันว่าว  ทุกประเภท

เวลา  09.00 เป็นต้นไป   –  แข่งขันประกวดร้องเพลง

เวลา  10.00 – 17.00  น.   –  แข่งขันว่าวทุกประเภท

เวลา  16.30 – 17.00  น. –  ขบวนแห่มหกรรมว่าว ทุกขบวนถึงบริเวณสนามที่จัดงาน

เวลา  18.19  น.  –  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานฯ เดินทางมาถึงบริเวณพิธีและ

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561

เวลา  06.00  น. – 07.00 น.  –  ผู้แข่งขันนำว่าวลงตามจุดที่กำหนด แข่งขันวิ่งว่าว (เขย) นานาชาติ

เวลา  09.00  น. – 12.00 น.  –  การแข่งขันแกว่งแอก การแข่งขันว่าวแอกประดิษฐ์ยุวชน

เวลา  16.00 น.  –  การแข่งขัน ร้องเพลง รอบชิงชนะเลิศทุกประเภท

เวลา  17.00 น. –  ผู้แสดงแบบผ้าไหมเข้าบริเวณที่รับรอง

เวลา  18.00 น. –  การแสดงเวทีกลาง  การมอบรางวัลประเภทต่างๆ การเดินแบบผ้าไหม ชมสินค้า OTOP   และตลาดประชารัฐ

ทั้งนี้นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้กล่าวทิ้งท้าย ในปีต่อๆ ไป จะยกระดับการจัดงาน เช่น ให้มีบอลลูนนานาชาติมาร่วมแสดง เพื่อยกระดับให้เป็นงานนานาชาติมากขึ้น

Comments

comments


Like it? Share with your friends!

1.9k shares

You may also like

DON'T MISS

เลือกรูปแบบกระทู้
เรื่องราว
ข้อความ ภาพ วิดีโอ หรืออื่นๆ
เรื่องราวแบบแบ่งหัวข้อ
แบ่งเรื่องราวของคุณตามหัวข้อ