ไม่มีหมวดหมู่

บุรีรัมย์ ประชุมคณะกรมการจังหวัดเพื่อสรุปและติดตามโครงการตามนโยบายพัฒนาจังหวัด


จังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมคณะกรมการจังหวัดเพื่อสรุปและติดตามงานตามผลการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาจังหวัด นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และหาเรือข้อราชการที่สำคัญ

วันนี้(31 พ.ย.60) เวลา 09.30 น.ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และภาคเอกชน


ได้รับการสนับสนุน
บุรีรัมย์เวิลด์
👍👍👉โปรโมชั่นพิเศษสุดฉลองเปิดร้านใหม่ 🌼🌼เพียง 50 คนเท่านั้น 🌸🌸จัดฟัน 32,999.- 💝💝ฟรี ถ่ายรูปวางแผนการรักษา. 💋💋ฟรี พิมพ์ฟัน. 🤗🤗ฟรี X-Ray ระบบ ดิจิตอล 3 มิติ วางแผนได้แม่นยำ. 💋💋ฟรี รีเทนเนอร์สีสันสดใส (50 คนแรกเท่านั้น!!). 🚗🚗คลีนิกทันตกรรม แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก เยื้ยงธนาคารกรุงไทย ใกล้ถนนคนเดินเซราะกราว. 👏👏ปราถนาให้ทุกคนมีรอยยิ้มสวยสดใส
คลิกติดต่อคลินิก Aspire Dental Clinic แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายต่างๆจากภาครัฐสู่ประชาชน และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในห้วงเดือนพฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา เช่น


ได้รับการสนับสนุน
บุรีรัมย์เวิลด์
👍👍👉โปรโมชั่นพิเศษสุดฉลองเปิดร้านใหม่ 🌼🌼เพียง 50 คนเท่านั้น 🌸🌸จัดฟัน 32,999.- 💝💝ฟรี ถ่ายรูปวางแผนการรักษา. 💋💋ฟรี พิมพ์ฟัน. 🤗🤗ฟรี X-Ray ระบบ ดิจิตอล 3 มิติ วางแผนได้แม่นยำ. 💋💋ฟรี รีเทนเนอร์สีสันสดใส (50 คนแรกเท่านั้น!!). 🚗🚗คลีนิกทันตกรรม แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก เยื้ยงธนาคารกรุงไทย ใกล้ถนนคนเดินเซราะกราว. 👏👏ปราถนาให้ทุกคนมีรอยยิ้มสวยสดใส
คลิกติดต่อคลินิก Aspire Dental Clinic แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก

การสรุปผลการเร่งรัดการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560

การสรุปรายงานสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำจังหวัดบุรีรัมย์

การสรุปผลการปฏิบัติงานด้านการกำจัดผักตบชวา

การรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์

การรายงานผลการขับเคลื่อนบริษัทประชารัฐรักสามัคคีบุรีรัมย์

นอกจากนั้นแล้วยังได้มีการหารือข้อราชการที่สำคัญของส่วนราชการ เช่น

การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค/

การจัดทำดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช /

การเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าปลูกดอกดาวเรือง หรือดอกไม้ที่มีสีเหลือง/

การเดินทางผ่านเข้า-ออก บริเวณจุดผ่านแดนตามแนวชายแดน /

การพัฒนาสมรรถนะหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ บุคลผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ/

การชี้แจงแนวทางตรวจติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี 2560 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด /

สรุปสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุประจำเดือนเมษายน 2560 /

การชี้แจงโครงการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารประจำปี 2560 /

โครงการออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.เดือนมิถุนายน 2560 /

ผบการดำเนินงานการประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ และการรายงานการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาทางสังคม

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์


Like it? Share with your friends!

เลือกรูปแบบกระทู้
เรื่องราว
ข้อความ ภาพ วิดีโอ หรืออื่นๆ
เรื่องราวแบบแบ่งหัวข้อ
แบ่งเรื่องราวของคุณตามหัวข้อ