จ.บุรีรัมย์เปิดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในหลวงรัชกาลที่ 9


จ.บุรีรัมย์เปิดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในหลวงรัชกาลที่ 9

ผู้ว่าราชการ จ.บุรีรัมย์ เปิดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย เพื่อให้พสกนิกรนำไปเป็นต้นแบบดำเนินชีวิตให้เกิดประโยชน์แก่ครอบครัวและสังคม

วันนี้ (23 ต.ค. 60) เวลา 09.09 น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อม รองผู้ว่าราชการจังวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการทุกภาคส่วน ร่วมพิธีเปิด

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ที่บริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดหลังเดิม โดยมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่เกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่เสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆ และพระราชทานโครงการนานัปการ

เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของพสกนิกรชาวไทยมาอย่างยาวนาน โดยการจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยลเดชในครั้งนี้

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ที่เข้าชมนิทรรศการ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ พระราชประวัติ

และพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 และนำไปเป็นแบบอย่างหรือประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตให้เกิดประโยชน์ต่อครอบครัว และสังคม โดยเฉพาะการปฏิบัติตนให้อยู่บนความพอเพียง

ซึ่งการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินี้ แบ่งพื้นที่จัดแสดงออกเป็น 9 ห้อง แต่ละห้องแสดงเรื่องราว ดังนี้

ห้องที่ 1 พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ,

ห้องที่ 2 พระราชกรณียกิจด้านการศึกษาและกีฬา ,

ห้องที่ 3 โครงการในพระราชดำริ ประกอบด้วย โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โครงการฝนหลวง เกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการ 9101 ,

ห้องที่ 4 พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ,

ห้องที่ 5 พระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศ ,

ห้องที่ 6 พระราชกรณียกิจด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การดนตรี ,

ห้องที่ 7 พระราชกรณียกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,

ห้องที่ 8 การจัดแสดงเหรียญที่ระลึก แสตมป์ที่ระลึก

และห้องที่ 9 กิจกรรมตามรอยพ่อ รัชกาลที่ 9 ราชาผู้ทรง “ทำ” โดยจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม ไปจนถึง 30 พฤศจิกายน 2560

ข่าวโดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

Comments

comments


Like it? Share with your friends!

384 shares

You may also like

DON'T MISS

เลือกรูปแบบกระทู้
เรื่องราว
ข้อความ ภาพ วิดีโอ หรืออื่นๆ
เรื่องราวแบบแบ่งหัวข้อ
แบ่งเรื่องราวของคุณตามหัวข้อ