ไม่มีหมวดหมู่

จ.บุรีรัมย์เปิดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในหลวงรัชกาลที่ 9


จ.บุรีรัมย์เปิดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในหลวงรัชกาลที่ 9

ผู้ว่าราชการ จ.บุรีรัมย์ เปิดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย เพื่อให้พสกนิกรนำไปเป็นต้นแบบดำเนินชีวิตให้เกิดประโยชน์แก่ครอบครัวและสังคม

วันนี้ (23 ต.ค. 60) เวลา 09.09 น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อม รองผู้ว่าราชการจังวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการทุกภาคส่วน ร่วมพิธีเปิด


ได้รับการสนับสนุน
บุรีรัมย์เวิลด์
👍👍👉โปรโมชั่นพิเศษสุดฉลองเปิดร้านใหม่ 🌼🌼เพียง 50 คนเท่านั้น 🌸🌸จัดฟัน 32,999.- 💝💝ฟรี ถ่ายรูปวางแผนการรักษา. 💋💋ฟรี พิมพ์ฟัน. 🤗🤗ฟรี X-Ray ระบบ ดิจิตอล 3 มิติ วางแผนได้แม่นยำ. 💋💋ฟรี รีเทนเนอร์สีสันสดใส (50 คนแรกเท่านั้น!!). 🚗🚗คลีนิกทันตกรรม แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก เยื้ยงธนาคารกรุงไทย ใกล้ถนนคนเดินเซราะกราว. 👏👏ปราถนาให้ทุกคนมีรอยยิ้มสวยสดใส
คลิกติดต่อคลินิก Aspire Dental Clinic แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ที่บริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดหลังเดิม โดยมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่เกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่เสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆ และพระราชทานโครงการนานัปการ


ได้รับการสนับสนุน
บุรีรัมย์เวิลด์
👍👍👉โปรโมชั่นพิเศษสุดฉลองเปิดร้านใหม่ 🌼🌼เพียง 50 คนเท่านั้น 🌸🌸จัดฟัน 32,999.- 💝💝ฟรี ถ่ายรูปวางแผนการรักษา. 💋💋ฟรี พิมพ์ฟัน. 🤗🤗ฟรี X-Ray ระบบ ดิจิตอล 3 มิติ วางแผนได้แม่นยำ. 💋💋ฟรี รีเทนเนอร์สีสันสดใส (50 คนแรกเท่านั้น!!). 🚗🚗คลีนิกทันตกรรม แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก เยื้ยงธนาคารกรุงไทย ใกล้ถนนคนเดินเซราะกราว. 👏👏ปราถนาให้ทุกคนมีรอยยิ้มสวยสดใส
คลิกติดต่อคลินิก Aspire Dental Clinic แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก

ที่บริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดหลังเดิม โดยมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่เกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่เสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆ และพระราชทานโครงการนานัปการ

เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของพสกนิกรชาวไทยมาอย่างยาวนาน โดยการจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยลเดชในครั้งนี้

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ที่เข้าชมนิทรรศการ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ พระราชประวัติ

และพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 และนำไปเป็นแบบอย่างหรือประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตให้เกิดประโยชน์ต่อครอบครัว และสังคม โดยเฉพาะการปฏิบัติตนให้อยู่บนความพอเพียง

ซึ่งการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินี้ แบ่งพื้นที่จัดแสดงออกเป็น 9 ห้อง แต่ละห้องแสดงเรื่องราว ดังนี้

ห้องที่ 1 พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ,

ห้องที่ 2 พระราชกรณียกิจด้านการศึกษาและกีฬา ,

ห้องที่ 3 โครงการในพระราชดำริ ประกอบด้วย โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โครงการฝนหลวง เกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการ 9101 ,

ห้องที่ 4 พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ,

ห้องที่ 5 พระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศ ,

ห้องที่ 6 พระราชกรณียกิจด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การดนตรี ,

ห้องที่ 7 พระราชกรณียกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,

ห้องที่ 8 การจัดแสดงเหรียญที่ระลึก แสตมป์ที่ระลึก

และห้องที่ 9 กิจกรรมตามรอยพ่อ รัชกาลที่ 9 ราชาผู้ทรง “ทำ” โดยจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม ไปจนถึง 30 พฤศจิกายน 2560

ข่าวโดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์


Like it? Share with your friends!

เลือกรูปแบบกระทู้
เรื่องราว
ข้อความ ภาพ วิดีโอ หรืออื่นๆ
เรื่องราวแบบแบ่งหัวข้อ
แบ่งเรื่องราวของคุณตามหัวข้อ