ไม่มีหมวดหมู่

จ.บุรีรัมย์ จัดพิธีลงนามลงนามบันทึกข้อตกลงขอรับเงินอุดหนุน รวม 53 ชุมชน 129 โครงการ วงเงินกว่า 48 ล้านบาท


บุรีรัมย์ จัดพิธีลงนามลงนามบันทึกข้อตกลงขอรับเงินอุดหนุน รวม 53 ชุมชน 129 โครงการ วงเงินกว่า 48 ล้านบาท

สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ จัดพิธีลงนามลงนามบันทึกข้อตกลงขอรับเงินอุดหนุน รวม 53 ชุมชน 129 โครงการ วงเงินกว่า 48 ล้านบาท “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรกรแก่เกษตรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560”

วันนี้ (15 พ.ย. 60) ที่สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดและเป็นสักขีพยาน การลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน กับสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส ภายใต้ “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรกรแก่เกษตรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560”


ได้รับการสนับสนุน
บุรีรัมย์เวิลด์
👍👍👉โปรโมชั่นพิเศษสุดฉลองเปิดร้านใหม่ 🌼🌼เพียง 50 คนเท่านั้น 🌸🌸จัดฟัน 32,999.- 💝💝ฟรี ถ่ายรูปวางแผนการรักษา. 💋💋ฟรี พิมพ์ฟัน. 🤗🤗ฟรี X-Ray ระบบ ดิจิตอล 3 มิติ วางแผนได้แม่นยำ. 💋💋ฟรี รีเทนเนอร์สีสันสดใส (50 คนแรกเท่านั้น!!). 🚗🚗คลีนิกทันตกรรม แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก เยื้ยงธนาคารกรุงไทย ใกล้ถนนคนเดินเซราะกราว. 👏👏ปราถนาให้ทุกคนมีรอยยิ้มสวยสดใส
คลิกติดต่อคลินิก Aspire Dental Clinic แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก


ได้รับการสนับสนุน
บุรีรัมย์เวิลด์
👍👍👉โปรโมชั่นพิเศษสุดฉลองเปิดร้านใหม่ 🌼🌼เพียง 50 คนเท่านั้น 🌸🌸จัดฟัน 32,999.- 💝💝ฟรี ถ่ายรูปวางแผนการรักษา. 💋💋ฟรี พิมพ์ฟัน. 🤗🤗ฟรี X-Ray ระบบ ดิจิตอล 3 มิติ วางแผนได้แม่นยำ. 💋💋ฟรี รีเทนเนอร์สีสันสดใส (50 คนแรกเท่านั้น!!). 🚗🚗คลีนิกทันตกรรม แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก เยื้ยงธนาคารกรุงไทย ใกล้ถนนคนเดินเซราะกราว. 👏👏ปราถนาให้ทุกคนมีรอยยิ้มสวยสดใส
คลิกติดต่อคลินิก Aspire Dental Clinic แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก

นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรกรแก่เกษตรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560” มีอาหารบริโภคในครัวเรือนหลังน้ำลด อันเป็นการลดรายจ่าย และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และ

เพื่อฟื้นฟูและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ให้แก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัย โดยมีเป้าหมายพื้นที่ดำเนินการในชุมชนตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ที่ประสบอุทกภัยจากพายุเซินกา และตาลัส ในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ จังหวัดบุรีรัมย์ มีเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 9 อำเภอ 53 ชุมชน 9,759 ราย และได้เสนอโครงการ ทั้งสิ้น 129 โครงการ งบประมาณอุดหนุน ทั้งสิ้น 48,795,000 บาท

ซึ่งชุมชนจะได้รับเงินอุดหนุนให้ดำเนินกิจกรรมตามที่เสนอโครงการ รายละ 5,000 บาท โดยทำบันทึกข้อตกลงขอรับเงินอุดหนุนจากสำนักงานเกษตรจังหวัด และชุมชนต้องมีการบริหารจัดการโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการชุมชนดำเนินงานอย่างโปร่งใส ทั่วถึง และเป็นธรรม เกิดความรักความสามัคคี มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ว่าที่ร้อยตรีกิติวรรณ มณีล้ำ

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์


Like it? Share with your friends!

เลือกรูปแบบกระทู้
เรื่องราว
ข้อความ ภาพ วิดีโอ หรืออื่นๆ
เรื่องราวแบบแบ่งหัวข้อ
แบ่งเรื่องราวของคุณตามหัวข้อ