จ.บุรีรัมย์ เตรียมงานรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี


จ.บุรีรัมย์ ประชุมคณะกรรมการเตรียมงานและรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว.

จังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมคณะกรรมการเตรียมงานและรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. และพระราชทานของที่ระลึก

วันนี้ (15 พ.ย. 60) ที่โรงเรียนบัวหลวงวิทยา ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมซักซ้อมและมอบหมายภารกิจเพื่อเตรียมความพร้อมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. และพระราชทานของที่ระลึก ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมและลงพื้นที่ตรวจสถานที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จอย่างพร้อมเพรียง

ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กำหนดเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีษะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 5-13 ธันวาคม 2560

โดยกำหนดเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจังหวัดบุรีรัมย์ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 ที่โรงเรียนบัวหลวงวิทยา ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ในการนี้ จังหวัดบุรีรัมย์ จึงขอเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตามวันและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ว่าที่ร้อยตรีกิติวรรณ มณีล้ำ

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

Comments

comments


Like it? Share with your friends!

4.9k shares

You may also like

DON'T MISS

เลือกรูปแบบกระทู้
เรื่องราว
ข้อความ ภาพ วิดีโอ หรืออื่นๆ
เรื่องราวแบบแบ่งหัวข้อ
แบ่งเรื่องราวของคุณตามหัวข้อ