ไม่มีหมวดหมู่

จ.บุรีรัมย์ อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ (ASK ME) รับการแข่งขัน Moto GP


วันนี้(4 ก.ย.60) ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์

ในกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเป็นเจ้าบ้านที่ดี สนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ (ASK ME) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม


ได้รับการสนับสนุน
บุรีรัมย์เวิลด์
👍👍👉โปรโมชั่นพิเศษสุดฉลองเปิดร้านใหม่ 🌼🌼เพียง 50 คนเท่านั้น 🌸🌸จัดฟัน 32,999.- 💝💝ฟรี ถ่ายรูปวางแผนการรักษา. 💋💋ฟรี พิมพ์ฟัน. 🤗🤗ฟรี X-Ray ระบบ ดิจิตอล 3 มิติ วางแผนได้แม่นยำ. 💋💋ฟรี รีเทนเนอร์สีสันสดใส (50 คนแรกเท่านั้น!!). 🚗🚗คลีนิกทันตกรรม แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก เยื้ยงธนาคารกรุงไทย ใกล้ถนนคนเดินเซราะกราว. 👏👏ปราถนาให้ทุกคนมีรอยยิ้มสวยสดใส
คลิกติดต่อคลินิก Aspire Dental Clinic แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก

ด้วยจังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดโครงการโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์กิจกรรม พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเป็นเจ้าบ้านที่ดี สนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ (ASK ME) จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 140 คน


ได้รับการสนับสนุน
บุรีรัมย์เวิลด์
👍👍👉โปรโมชั่นพิเศษสุดฉลองเปิดร้านใหม่ 🌼🌼เพียง 50 คนเท่านั้น 🌸🌸จัดฟัน 32,999.- 💝💝ฟรี ถ่ายรูปวางแผนการรักษา. 💋💋ฟรี พิมพ์ฟัน. 🤗🤗ฟรี X-Ray ระบบ ดิจิตอล 3 มิติ วางแผนได้แม่นยำ. 💋💋ฟรี รีเทนเนอร์สีสันสดใส (50 คนแรกเท่านั้น!!). 🚗🚗คลีนิกทันตกรรม แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก เยื้ยงธนาคารกรุงไทย ใกล้ถนนคนเดินเซราะกราว. 👏👏ปราถนาให้ทุกคนมีรอยยิ้มสวยสดใส
คลิกติดต่อคลินิก Aspire Dental Clinic แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7- 8 กันยายน 2560

รุ่นที่2 ระหว่างวันที่ 14- 15 กันยายน 2560

และรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2560

สนามแข่ง Moto GP ’17

ที่ โรงแรมบุรีเทล อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สำหรับกลุ่มเป้าหมายได้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ บุคลากรครู บุคลากรด้านสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ปกครอง

สำหรับหัวข้อการอบรมครั้งนี้ได้แก่ Moto GP 2018, Buriram as a gateway to AEC s sport hub, รู้เรื่องเมืองบุรีรัมย์ (เที่ยว กิน อยู่), ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว กิน และอยู่เมืองบุรีรัมย์, Ask Me Assistant, ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว และกิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความสามารถทางภาษาอังกฤษ

ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรและเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการอบรมมีความรู้ความสามารถและมาตรฐานพร้อมบริการนักท่องเที่ยวเมื่อร้องขอ(ASK ME) รองรับการเป็นเจ้าบ้านที่ดีสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัด

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดให้รู้จักกันอย่างแพร่หลาย สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและให้เกิดการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพด้านการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ว่าที่ร้อยตรีกิติวรรณ มณีล้ำ

ผู้เรียบเรียง : อนงนาฎ สิทธิคง

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

ภาพจาก : pinterest.com


Like it? Share with your friends!

เลือกรูปแบบกระทู้
เรื่องราว
ข้อความ ภาพ วิดีโอ หรืออื่นๆ
เรื่องราวแบบแบ่งหัวข้อ
แบ่งเรื่องราวของคุณตามหัวข้อ