ไม่มีหมวดหมู่

“ดอยคำ” ทุ่ม 1.7 พันล้านผุดโรงงานน้ำผลไม้ที่บุรีรัมย์ คาดเปิดเดินเครื่องผลิตภายในปี 61


หลังจากที่องคมนตรีเดินทางมา ตรวจติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ หาแนวทางฟื้นฟูโรงงานอาหารหลวงสำเร็จรูปดอยคำหางที่ 4 ที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจปิดตัวลงเมื่อปี 2544 เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอโนนดินแดง และใกล้เคียง

“ดอยคำ” เกษตรเพื่อชุมชน ผลิตผลเพื่อคนไทย

ด้วยพระราชวิสัยทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่กว้างไกลและลึกซึ้ง ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและทุกข์ยากของราษฎร เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๒ พระองค์ทอดพระเนตรความทุกข์ยากลำบากของราษฎร และปัญหาการปลูกฝิ่น อันเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ และเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ จึงพระราชทานแนวพระราชดำริให้จัดตั้ง “โครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขา” ขึ้น    เพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่น และการทำไร่เลื่อนลอย โดยมีวัตถุประสงค์ให้ส่งเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม้ หลากหลายชนิดทดแทน แต่เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกที่ได้รับการส่งเสริม อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองและแหล่งรับซื้อ จึงเกิดปัญหาการถูกพ่อค้าคนกลางกดราคา ประกอบกับในบางช่วงฤดูจะมีผลผลิตที่ล้นตลาด หรือบางครั้งอาจไม่ได้ขนาดที่เหมาะสมสำหรับการจำหน่ายผลสด


ได้รับการสนับสนุน
บุรีรัมย์เวิลด์
👍👍👉โปรโมชั่นพิเศษสุดฉลองเปิดร้านใหม่ 🌼🌼เพียง 50 คนเท่านั้น 🌸🌸จัดฟัน 32,999.- 💝💝ฟรี ถ่ายรูปวางแผนการรักษา. 💋💋ฟรี พิมพ์ฟัน. 🤗🤗ฟรี X-Ray ระบบ ดิจิตอล 3 มิติ วางแผนได้แม่นยำ. 💋💋ฟรี รีเทนเนอร์สีสันสดใส (50 คนแรกเท่านั้น!!). 🚗🚗คลีนิกทันตกรรม แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก เยื้ยงธนาคารกรุงไทย ใกล้ถนนคนเดินเซราะกราว. 👏👏ปราถนาให้ทุกคนมีรอยยิ้มสวยสดใส
คลิกติดต่อคลินิก Aspire Dental Clinic แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก


ได้รับการสนับสนุน
บุรีรัมย์เวิลด์
👍👍👉โปรโมชั่นพิเศษสุดฉลองเปิดร้านใหม่ 🌼🌼เพียง 50 คนเท่านั้น 🌸🌸จัดฟัน 32,999.- 💝💝ฟรี ถ่ายรูปวางแผนการรักษา. 💋💋ฟรี พิมพ์ฟัน. 🤗🤗ฟรี X-Ray ระบบ ดิจิตอล 3 มิติ วางแผนได้แม่นยำ. 💋💋ฟรี รีเทนเนอร์สีสันสดใส (50 คนแรกเท่านั้น!!). 🚗🚗คลีนิกทันตกรรม แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก เยื้ยงธนาคารกรุงไทย ใกล้ถนนคนเดินเซราะกราว. 👏👏ปราถนาให้ทุกคนมีรอยยิ้มสวยสดใส
คลิกติดต่อคลินิก Aspire Dental Clinic แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก

ปัจจุบัน บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ดำเนินงานผ่านโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปทั้ง ๔ แห่ง ได้แก่

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จ.เชียงใหม่
โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๒ (แม่จัน) จ.เชียงราย
โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร
โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๔ (ละหานทราย) จ.บุรีรัมย์ (อยู่ระหว่างปรับปรุง)

ล่าสุดบริษัทดอยคำ ประกาศเตรียมทุ่มงบประมาณกว่า 1,000 ล้านบาทปรับปรุงโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๔ (ละหานทราย) ปัจจุบันตั้งอยู่ในอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

นายสรภัส สุดเธียรกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า หากทุกอย่างไม่เปลี่ยนแปลงในช่วง 2 ปีหน้า บริษัทฯ มีแผนลงทุน 1 พันล้านบาทเพื่อลงทุนก่อสร้างโรงงานใหม่ในที่เดิมในจังหวัดบุรีรัมย์ พื้นที่ประมาณ 40 กว่าไร่ ซึ่งเดิมเป็นโรงงานอยู่แล้วแต่ไม่ได้ใช้มานาน บางส่วนปล่อยให้วิสาหกิจชุมชนเช่า คาดว่าจะเริ่มปรับพื้นที่ปลายปี 2559  ปัจจุบันมี 3 โรงงานคือที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ผลิตอาหารที่บรรจุขวดเป็นหลัก เช่น แยม และน้ำดื่ม, อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ผลิตน้ำผลไม้ยูเอชทีเป็นหลัก และ อ.เต่างอย จ.เชียงราย ผลิตสินค้าที่เกี่ยวกับมะเขือเทศเป็นหลัก ซึ่งเมื่อโรงงานใหม่สร้างเสร็จจะเป็นโครงการหลวงแห่งที่ 4 ใหญ่ที่สุดของ “ดอยคำ” อีกทั้งยังจะขยายการรับซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้นจากเดิมรัศมี 100 กิโลเมตรและเพิ่มจำนวนเกษตรกรในการรับซื้อด้วย คาดว่าจะทำให้มีวัตถุดิบเพิ่มขึ้นประมาณ 20% เพื่อขยายกำลังการผลิตรองรับตลาดในประเทศและส่งออก

ด้วยความพร้อมเรื่องทำเลที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ โดยจะย้ายไลน์การผลิตน้ำผลไม้พร้อมดื่มจากโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 เชียงราย (แม่จัน) ไปไว้ที่บุรีรัมย์ทั้งหมด ภายในปี 2561 ซึ่งจะมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่มีกว่า 53,100 ตันต่อปีถึง 3 เท่าตัว ที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการขยายสินค้าใหม่ ๆ ตลาดใหม่ ๆ ตลอดจนช่วยบริหารจัดการต้นทุนการผลิตสินค้ารับมือการแข่งขันในตลาดได้ดีขึ้นด้วย

ล่าสุดสำนักข่าวผู้จัดการออนไลน์รายงาน 27 พ.ย. 2560 

ผู้จัดการรายวัน 360 – นายสรภัส สุตเธียรกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ จะลงทุน 1,700 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงโรงงานเดิมแห่งที่ 4 ที่บุรีรัมย์ เพื่อสร้างใหม่ พื้นที่ 45 ไร่ หลังจากที่ชะลอมาเกือบ 2 ปีแล้ว เพื่อผลิตเครื่องดื่มในเครือดอยคำ เพิ่มอีก 2 เท่าตัว รองรับตลาดในไทยและต่างประเทศ ที่เริ่มทำส่งออกในซีแอลเอ็มวีแล้ว ด้วยการตั้งเอเยนต์ดำเนินการ เริ่มแต่งตั้งแล้วที่ลาว ส่วนที่ญี่ปุ่นส่งไปจำหน่ายแล้วผ่านเชนเคลาดี้เชนค้าปลีกรายใหญ่ ตั้งเป้าสัดส่วนรายได้ต่างประเทศไม่เกิน 10% จากขณะนี้มี 4%

ก่อนหน้านี้ดอยคำมีโรงงานแห่งที่ 1 ที่เชียงใหม่สำหรับผลิตน้ำดื่ม น้ำผึ้ง และแยมจากผลไม้ โดยต้นปีหน้าจะเปิดคลังสินค้าและโรงวิจัยพืชใหม่หลังจากลงทุนไปแล้วปีนี้ และมีโรงงาน 2 ที่เชียงราย และโรงงาน 3 ที่สกลนคร

ขณะเดียวกัน มีแผนแตกไลน์เครื่องดื่มน้ำผลไมไปกลุ่มอื่น เช่น สมุนไพร ซึ่งเริ่มบ้างแล้วโดยปีนี้ออกรสชาติ ใบแปะก๊วยผสมหล่อฮังก้วยสูตรไม่มีน้ำตาล ขนาด 500 มล. ราคา 30 บาท เป็นต้น จากก่อนหน้านี้มี เจียวกู้หลาน ดอกคำฝอย หญ้าหวาน และจะมีสินค้าใหม่ต่อนเนื่อง ปีละ 10 กว่าเอสเคยู จากปัจจุบันมีสินค้ารวมไม่น้อยกว่า 130 เอสเคยูในทุกกลุ่มสินค้า ผู้จัดการรายวัน 360 


Like it? Share with your friends!

เลือกรูปแบบกระทู้
เรื่องราว
ข้อความ ภาพ วิดีโอ หรืออื่นๆ
เรื่องราวแบบแบ่งหัวข้อ
แบ่งเรื่องราวของคุณตามหัวข้อ