ตลาดนัดสีเขียว ตลาดพืชผักปลอดสารพิษ ของชาวบุรีรัมย์


บุรีรัมย์เปิด “ตลาดนัดสีเขียว” ให้เกษตรกรนำพืชผักปลอดสารพิษและสมุนไพรพื้นบ้านวางจำหน่าย ส่งเสริมเกษตรกรลดการใช้สารเคมี ทั้งกระตุ้น ปชช.หันมาใส่ใจสุขภาพด้วยการบริโภคผักปลอดสารพิษ ขณะสาธารณสุขสุ่มเก็บตัวอย่างพืชผักตรวจหาสารปนเปื้อน

การจัดงานตลาดสีเขียวครั้งนี้เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เกษตรกรได้ลดการใช้สารเคมีในการเพาะปลูก ทั้งเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้แก่เกษตรกร และกระตุ้นให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพด้วยการบริโภคพืชผักปลอดสารพิษมากขึ้น

สำหรับคนรักษ์สุขภาพ สามารถ หาซื้อได้ที่ตลาดนัดสีเขียว บริเวณถนนคนเดินเซราะกราววอล์คกิ้งสตรีท เปิดขายทุกวันเสาร์-อาทิตย์ พืชผักนานาชนิดจากกลุ่มเกษตรกรในหลายอำเภอนำมาจำหน่าย สดๆถึงมือผู้บริโภค มีทั้ง พืช ผัก ผลไม้ ข้าวสาร ผลิตผลเกษตรอินทรีย์ ฯ

เครดิตภาพ : Ait Kitiwan

Comments

comments


Like it? Share with your friends!

193 shares

You may also like

DON'T MISS

เลือกรูปแบบกระทู้
เรื่องราว
ข้อความ ภาพ วิดีโอ หรืออื่นๆ
เรื่องราวแบบแบ่งหัวข้อ
แบ่งเรื่องราวของคุณตามหัวข้อ