ต่อวีซ่า (Visa Run) ไม่ต้องไปไกลถึงชายแดน สะดวกสบาย ที่ศูนย์ราชการบุรีรัมย์


สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานเดิมที่อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ มาปฏิบัติงานในสำนักงานแห่งใหม่ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 3 ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานเดิมที่อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ มาปฏิบัติงานในสำนักงานแห่งใหม่ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 3 ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีประกาศจัดตั้งหน่วยงานในสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดต่างๆ เพิ่มขึ้นใหม่ในหลายจังหวัด และจังหวัดบุรีรัมย์เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ได้รับการจัดตั้ง “ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบุรีรัมย์” ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ชั้น 3 โซนหน้าของศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมปฏิบัติหน้าที่ให้บริการแล้วโดยได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานเดิมที่อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ มาปฏิบัติงานในสำนักงานแห่งใหม่นี้ ในวันที่ 3 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งมีภารกิจหน้าที่ควบคุมคนต่างชาติทุกรายที่อาศัยอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ ให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกกฎหมาย

Comments

comments


Like it? Share with your friends!

14.2k shares, 1 point

You may also like

DON'T MISS

เลือกรูปแบบกระทู้
เรื่องราว
ข้อความ ภาพ วิดีโอ หรืออื่นๆ
เรื่องราวแบบแบ่งหัวข้อ
แบ่งเรื่องราวของคุณตามหัวข้อ