ไม่มีหมวดหมู่

ทม.บุรีรัมย์ ทุ่มงบกว่า 22 ล้านปรับปรุงภูมิทัศน์คูเมืองโบราณ (คลองละลม) สร้างแลนด์มาร์คการท่องเที่ยว


เมื่อกลางปีที่ผ่านมา เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประกาศ ประมูลจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์คูเมืองโบราณ (คลองละลม) ลูกที่ 1-6 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E7/2560

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คูเมืองโบราณ (คลองละลม) ลูกที่ 1-6  และสร้างแลนด์มาร์คทางการท่องเที่ยวและกีฬา โดยราคา่กลางในการประมูลจ้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 22,300,000 บาท (ยี่สิบสองล้านสามแสนบาทถ้วน) โดยจะทำการปรับปรุงซ่อมแซม และก่อสร้างสร้างแลนด์มาร์คทางการท่องเที่ยว ซ่อมแซมทางเท้าเดิมที่ชำรุด ติดตั้งเสาและโคมไฟส่องสว่าง งานปูพื้นยางสังเคราะห์ (ลู่วิ่ง)รอบคลองละลม ทั้ง 6 ลูก


ได้รับการสนับสนุน
บุรีรัมย์เวิลด์
👍👍👉โปรโมชั่นพิเศษสุดฉลองเปิดร้านใหม่ 🌼🌼เพียง 50 คนเท่านั้น 🌸🌸จัดฟัน 32,999.- 💝💝ฟรี ถ่ายรูปวางแผนการรักษา. 💋💋ฟรี พิมพ์ฟัน. 🤗🤗ฟรี X-Ray ระบบ ดิจิตอล 3 มิติ วางแผนได้แม่นยำ. 💋💋ฟรี รีเทนเนอร์สีสันสดใส (50 คนแรกเท่านั้น!!). 🚗🚗คลีนิกทันตกรรม แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก เยื้ยงธนาคารกรุงไทย ใกล้ถนนคนเดินเซราะกราว. 👏👏ปราถนาให้ทุกคนมีรอยยิ้มสวยสดใส
คลิกติดต่อคลินิก Aspire Dental Clinic แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก

คูเมืองโบราณ(คลองละลม)ลูกที่ 1 ถึง ลูกที่ 6


ได้รับการสนับสนุน
บุรีรัมย์เวิลด์
👍👍👉โปรโมชั่นพิเศษสุดฉลองเปิดร้านใหม่ 🌼🌼เพียง 50 คนเท่านั้น 🌸🌸จัดฟัน 32,999.- 💝💝ฟรี ถ่ายรูปวางแผนการรักษา. 💋💋ฟรี พิมพ์ฟัน. 🤗🤗ฟรี X-Ray ระบบ ดิจิตอล 3 มิติ วางแผนได้แม่นยำ. 💋💋ฟรี รีเทนเนอร์สีสันสดใส (50 คนแรกเท่านั้น!!). 🚗🚗คลีนิกทันตกรรม แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก เยื้ยงธนาคารกรุงไทย ใกล้ถนนคนเดินเซราะกราว. 👏👏ปราถนาให้ทุกคนมีรอยยิ้มสวยสดใส
คลิกติดต่อคลินิก Aspire Dental Clinic แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก

เมืองบุรีรัมย์ในอดีตเป็นชุมชนโบราณที่ตั้งอยู่ในอารยธรรมขอม มีประวัติการตั้งถิ่นฐานและความเจริญรุ่งเรืองมาแต่อดีต จากการศึกษาของนักโบราณดีพบหลักฐานการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ครั้งแรกในสมัยก่อนประวัติศาสตร์สมัยเหล็กเมื่อราว 2,500-1,500 ปีมาแล้ว

โดยชุมชนมีประเพณีสำคัญคือการปลงศพแบบการฝังศพครั้งที่ 2 การฝังศพแบบนี้จะฝังผู้ตายครั้งแรกไว้ระยะเวลาหนึ่งจนเนื้อหนังเสื่อมสลายไปแล้วจึงขุดเอากระดูกผู้ตายมาบรรจุไว้ในภาชนะดินเผาหรือไม่บรรจุในภาชนะแล้วนำมาฝังไว้อีกครั้งหนึ่ง โดยในการจัดตั้งเมืองนั้นมีการขุดคูเมืองหรือกำแพงเมือง (คลองละลม) ล้อมรอบ

มีลักษณะเป็นรูปวงรีซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองบุรีรัมย์มีความกว้างเฉลี่ย 80 เมตร ยาวประมาณ 5,000 เมตร มีพื้นที่รวม 179 ไร่ 2 งาน 12 ตารางวา สภาพปัจจุบันแบ่งเป็น 6 ส่วน หรือ 6 ลูก ตามแนวถนนที่ตัดเข้าเมืองชั้นใน แต่บางส่วนได้ถูกถมสำหรับก่อสร้างอาคารพาณิชย์ บ้านเรือนราษฎรและถนนไปแล้ว จนกระทั่งกรมศิลปากรได้สำรวจและประกาศให้เขตคูเมือง  กำแพงเมืองบุรีรัมย์ (คลองละลม) ซึ่งอยู่ในสมัยทวารวดีมีอายุประมาณ 1,800 ปี

เป็นโบราณสถาน ตามประกาศลงวันที่ 4 มิถุนายน 2523 นอกจากนี้คลองละลมยังเป็นแหล่งน้ำสำคัญแห่งเดียวในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อันเป็นแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค การเกษตร การประมง การบริการสาธารณะ เช่น การดับเพลิง การดูแลสวนสาธารณะ รวมทั้งยังเป็นแหล่งเสริมสร้างระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของเมือง เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

ย้อนกลับไปเมื่อ 10 ปีที่แล้วเมื่อประมาณ ปี 2550 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ได้มีการก่อสร้างปรับปรุงคลองคูเมืองโบราณครั้งใหญ่ และกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และพักผ่อนหย่อนใจของชาวบุรีรัมย์ จนถึงปัจจุบันนี้

ข้อมูล : ทม.บุรีรัมย์

 


Like it? Share with your friends!

เลือกรูปแบบกระทู้
เรื่องราว
ข้อความ ภาพ วิดีโอ หรืออื่นๆ
เรื่องราวแบบแบ่งหัวข้อ
แบ่งเรื่องราวของคุณตามหัวข้อ