ทหารบุรีรัมย์ มอบโอ่งเก็บน้ำฝนขนาดใหญ่ ให้ประชาชนไว้ใช้กักเก็บน้ำฝนเพื่อบริโภค


มณฑลทหารบกที่ 26 มอบโอ่งเก็บน้ำฝนขนาดใหญ่ ให้ประชาชนไว้ใช้กักเก็บน้ำฝนเพื่อบริโภค สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ปีละ 10,000 บาท

วันนี้ (07 มิ.ย. 60) พล.ต.เดชอุดม นิชรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 มอบโอ่งน้ำขนาดใหญ่บรรจุน้ำได้กว่า 1,000 ลิตร ให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รอบค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 6 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลสะแกซำ ตำบลสวายจีก ตำบลเสม็ด ตำบลอิสาณ ตำบลบ้านบัว และตำบลกระสัง เป็นจำนวน 36 ใบ

เพื่อใช้สำหรับกักเก็บน้ำฝนไว้ใช้เพื่อการบริโภคในครัวเรือนช่วงฤดูแล้ง เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ตลอดทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงการบรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยแล้งขาดน้ำอุปโภค บริโภค ที่ยั่งยืนโดยการนำภูมิปัญญาของบรรพบุรุษมาใช้ในการแก้ไขปัญหา

พล.ต.เดชอุดม นิชรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 กล่าวว่า จากการที่มณฑลทหารบกที่ 26 ได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมการปั้นโอ่งน้ำขนาดใหญ่ให้กับประชาชน ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่ยั่งยืน หลังจากนั้นได้มีการขยายผลความรู้การปั้นโอ่งกักเก็บน้ำฝน ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประมาณ 64 แห่งในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

ในส่วนโอ่งกักเก็บน้ำที่มอบให้กับประชาชนในครั้งนี้ ก็เป็นผลผลิตจากการฝึกอบรมที่ทหาร และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้ปั้น จึงได้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก พิจารณาประชาชนที่สมควรได้รับมอบเพื่อไปใช้ประโยชน์ในการกักเก็บน้ำฝนเพื่อใช้บริโภคในช่วงหน้าแล้ง

ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ประชาชนต้องซื้อน้ำบริโภค ซึ่งเมื่อเทียบกับการที่ประชาชนต้องซื้อน้ำดื่มที่สะอาดจำนวน 1,000 ลิตร ราคาประมาณลิตรละ 10 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท แต่ถ้าหากประชาชนสามารถกักเก็บน้ำฝนที่สะอาดในปริมาณ 1,000 ลิตร ก็จะสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนได้เป็นเงินประมาณ 10,000 บาทเช่นกัน

ข่าวโดย…สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

Comments

comments


Like it? Share with your friends!

674 shares

You may also like

DON'T MISS

เลือกรูปแบบกระทู้
เรื่องราว
ข้อความ ภาพ วิดีโอ หรืออื่นๆ
เรื่องราวแบบแบ่งหัวข้อ
แบ่งเรื่องราวของคุณตามหัวข้อ