นครโครราชเตรียมเสนอ 5 เรื่องหลักในการโอกาสนายกฯและคณะรัฐมนตรีสัญจรอีสานใต้


จังหวะสำคัญ!! จ.นครราชสีมาเตรียมเสนอ 5 เรื่องหลักในการโอกาสนายกฯและคณะรัฐมนตรีสัญจรอีสาน ที่ จ.สุรินทร์-บุรีรัมย์ 7-8 พ.ค.นี้ เน้นพัฒนาเป็นเมืองหลวงภาคอีสาน โดยภาคเอกชนขานรับสนับสนุน เชื่อนายกรัฐมนตรีเล็งเห็นถึงศักยภาพเมืองโคราชและภาคอีสาน
————————————-
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ที่จังหวัดบุรีรัมย์ในครั้งนี้ ทางจังหวัดนครราชสีมา เตรียมยื่นข้อเสนอของบประมาณต่อนายกรัฐมนตรี 5 เรื่อง ประกอบด้วย

1.เรื่องแหล่งน้ำและการเกษตร ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์มากมายทั้งในเรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร แหล่งน้ำ เกษตร สัตว์ ทางจังหวัดนครราชสีมาจึงเตรียมที่จะเสนอของบประมาณจากทางรัฐบาลมาดำเนินการเพื่อให้ผลการวิจัยเกิดประโยชน์และสามารถใช้ได้จริงในอนาคต

2.เรื่องโครงสร้างพื้นฐานในอนาคต ทางจังหวัดได้เสนอของบประมาณขยายถนน 4 เลน ช่วงระหว่างอำเภอสีดา อำเภอบัวใหญ่ ไปถึงอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง 55 กิโลเมตร เดิมที กรมทางหลวงพยายามขยายถนนดังกล่าวแต่สามารถทำได้เพียง ปีงบประมาณละ 1 กิโลเมตร ทางจังหวัดฯ จึงเสนอขอเพื่อเร่งรัดให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2563 เพื่อรองรับระบบรถไฟลางคู่ รถไฟความเร็วสูงที่มีสถานีอยู่ที่อำเภอบัวใหญ่


ได้รับการสนับสนุน
บุรีรัมย์เวิลด์
👍👍👉โปรโมชั่นพิเศษสุดฉลองเปิดร้านใหม่ 🌼🌼เพียง 50 คนเท่านั้น 🌸🌸จัดฟัน 32,999.- 💝💝ฟรี ถ่ายรูปวางแผนการรักษา. 💋💋ฟรี พิมพ์ฟัน. 🤗🤗ฟรี X-Ray ระบบ ดิจิตอล 3 มิติ วางแผนได้แม่นยำ. 💋💋ฟรี รีเทนเนอร์สีสันสดใส (50 คนแรกเท่านั้น!!). 🚗🚗คลีนิกทันตกรรม แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก เยื้ยงธนาคารกรุงไทย ใกล้ถนนคนเดินเซราะกราว. 👏👏ปราถนาให้ทุกคนมีรอยยิ้มสวยสดใส
คลิกติดต่อคลินิก Aspire Dental Clinic แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก

3.เรื่องการค้าการลงทุน จังหวัดฯ ได้ขอให้ทางคณะรัฐมนตรีกำหนดให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองแหล่งการประชุมสัมมนา เนื่องจากเมื่อมีรถไฟความเร็วสูงแล้วการเดินทางมายังจังหวัดนครราชสีมาเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้น จึงได้งบประมาณในการก่อสร้างหอประชุมขนาดใหญ่ ขนาด 15,000 ที่นั่ง สร้างที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


ได้รับการสนับสนุน
บุรีรัมย์เวิลด์
👍👍👉โปรโมชั่นพิเศษสุดฉลองเปิดร้านใหม่ 🌼🌼เพียง 50 คนเท่านั้น 🌸🌸จัดฟัน 32,999.- 💝💝ฟรี ถ่ายรูปวางแผนการรักษา. 💋💋ฟรี พิมพ์ฟัน. 🤗🤗ฟรี X-Ray ระบบ ดิจิตอล 3 มิติ วางแผนได้แม่นยำ. 💋💋ฟรี รีเทนเนอร์สีสันสดใส (50 คนแรกเท่านั้น!!). 🚗🚗คลีนิกทันตกรรม แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก เยื้ยงธนาคารกรุงไทย ใกล้ถนนคนเดินเซราะกราว. 👏👏ปราถนาให้ทุกคนมีรอยยิ้มสวยสดใส
คลิกติดต่อคลินิก Aspire Dental Clinic แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก

เพื่อไว้จัดประชุมสัมมนาระดับประเทศ นอกจากนี้ยังได้ขอให้มีการสร้าง ท่าเรือบก (ICD) เพื่อจัดทำกระบวนการทางศุลกากรแบบเบ็ดเสร็จ หลังจากการเปลี่ยนโหมดการขนส่งจากล้อยางเป็นล้อรางก่อนขนส่งสินค้าสู่ท่าเรือมาบตาพุต สินค้าจากต่างประเทศเช่นเดียวกันลงเรือจากมาบตาพุต ขึ้นรถไฟ มายังจังหวัดนครราชสีมา

ผ่านท่าเรือบกทำกระบวนการทางศุลกากร ขนส่งสินค้าสู่ภาคอีสานได้ทันที ตรงนี้จังหวัดนครราชสีมาจะของบออกแบบในรายละเอียดเพื่อจัดสร้างท่าเรือบกที่จังหวัดนครราชสีมา อีกทั้งยังจะของบในเรื่องขนส่งมวลชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมา รองรับระบบขนส่งที่จะมาถึงในปี 2565 ทั้งนี้ในภาคเอกชนเองได้เสนอของบศึกษาเมืองใหม่นครราชสีมา ซึ่งขอเป็นงบศึกษา ในการสร้างเมืองใหม่ การวางผังเมืองที่ดีขึ้น

4.เรื่องคุณภาพชีวิตจังหวัดนครราชสีมาไม่มีข้อเสนอในเรื่องนี้เนื่องจากเดิมทีจะเสนอการผันน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งจากหนองกก อำเภอโนนไทย ไปที่อำเภอพระทองคำ ระยะทาง 11 กิโลเมตร แต่เนื่องจากว่าออกแบบเรียบร้อยแต่มีปัญหาเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่ จึงกังวลว่าหากได้งบประมาณมาจะไม่สามารถดำเนินการได้ จึงไม่ได้มีการยื่นเสนอในเรื่องนี้

5.เรื่องการท่องเที่ยว จังหวัดฯ จะขอรับการสนับสนุนพิพิธภัณฑ์เพื่อจะเก็บซากฟอสซิลของช้างที่มีการค้นพบในเขตพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมีพื้นที่ของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 10 ไร่ มีแบบสร้างพิพิธภัณฑ์จึงจะของบประมาณในการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งสอดคล้องกับที่ทางจังหวัดฯ ขอเสนอตัวเป็นอุทยานธรณีด้านดึกดำบรรพ์ของยูเนสโกต่อไป นี่คือภาพรวมทั้งหมดที่จังหวัดนครราชสีมาจะยื่นเสนอต่อการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ในครั้งนี้

ด้านนายชัชวาล วงศ์จร ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ภาคเอกชนสนับสนุนและเห็นด้วยกับทุกประเด็นและข้อเสนอที่ทางจังหวัดนครราชสีมาจะนำเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ที่จังหวัดบุรีรัมย์ในครั้งนี้ เชื่อว่าจะทำให้จังหวัดนครราชสีมามีความเจริญเติบโตพัฒนามากขึ้นและมั่นใจว่าทางภาครัฐบาลเองได้เล็งเห็นถึงจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดใหญ่และมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นเมืองเศรษฐกิจของประเทศได้ ดังนั้นรัฐบาลจึงจะรับข้อเสนอของทางจังหวัดฯอย่างแน่นอน

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

กรมประชาสัมพันธ์

Comments

comments

You may also like

0 Comments

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

More From: ข่าวบุรีรัมย์

DON'T MISS

เลือกรูปแบบกระทู้
เรื่องราว
ข้อความ ภาพ วิดีโอ หรืออื่นๆ
เรื่องราวแบบแบ่งหัวข้อ
แบ่งเรื่องราวของคุณตามหัวข้อ