ไม่มีหมวดหมู่

บินไทยโตไม่หยุด!!! เมืองรองเฮ One Transport คาด 20 ปีข้างหน้าไทยติด 1 ใน 10 ของโลก


ภาพรวมอุตสาหกรรมการบินของไทยมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงรองรับท่องเที่ยวเมืองรอง

ขณะนี้ภาพรวมอุตสาหกรรมการบินของไทยมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากความเชื่อมั่นหลังองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ ICAO ดำเนินการปลดธงแดงให้กับประเทศไทยเป็นผลสำเร็จเมื่อปีที่ผ่านมา

บินไทยโตไม่หยุด!!! เมืองรองเฮ One Transport คาด 20 ปีข้างหน้าติด 1 ใน 10 ของโลก
บินไทยโตไม่หยุด!!! เมืองรองเฮ One Transport คาด 20 ปีข้างหน้าติด 1 ใน 10 ของโลก

ล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบร่างปฏิญญาว่าด้วยการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการบินพลเรือน พร้อมอนุมัติให้นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองปฏิญญาฯ

บินไทยโตไม่หยุด!!! เมืองรองเฮ One Transport คาด 20 ปีข้างหน้าติด 1 ใน 10 ของโลก
บินไทยโตไม่หยุด!!! เมืองรองเฮ One Transport คาด 20 ปีข้างหน้าติด 1 ใน 10 ของโลก

ในการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการบินพลเรือนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งร่างปฏิญญาฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมความร่วมมือในระดับรัฐมนตรีที่กำกับดูแลนโยบายด้านการบินพลเรือนของประเทศสมาชิกของ ICAO ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก


ได้รับการสนับสนุน
บุรีรัมย์เวิลด์
👍👍👉โปรโมชั่นพิเศษสุดฉลองเปิดร้านใหม่ 🌼🌼เพียง 50 คนเท่านั้น 🌸🌸จัดฟัน 32,999.- 💝💝ฟรี ถ่ายรูปวางแผนการรักษา. 💋💋ฟรี พิมพ์ฟัน. 🤗🤗ฟรี X-Ray ระบบ ดิจิตอล 3 มิติ วางแผนได้แม่นยำ. 💋💋ฟรี รีเทนเนอร์สีสันสดใส (50 คนแรกเท่านั้น!!). 🚗🚗คลีนิกทันตกรรม แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก เยื้ยงธนาคารกรุงไทย ใกล้ถนนคนเดินเซราะกราว. 👏👏ปราถนาให้ทุกคนมีรอยยิ้มสวยสดใส
คลิกติดต่อคลินิก Aspire Dental Clinic แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก
บินไทยโตไม่หยุด!!! เมืองรองเฮ One Transport คาด 20 ปีข้างหน้าติด 1 ใน 10 ของโลก
บินไทยโตไม่หยุด!!! เมืองรองเฮ One Transport คาด 20 ปีข้างหน้าติด 1 ใน 10 ของโลก

ในการผลักดันการดำเนินการตามแผนงานในระดับภูมิภาคของ ICAO และพัฒนาขีดความสามารถด้านความปลอดภัยด้านการบินและประสิทธิภาพการบริการเดินอากาศของระบบการขนส่งทางอากาศยานใน 4 ด้าน ได้แก่ นิรภัยการบิน การบริการเดินอากาศ การสอบสวนอุบัติเหตุ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


ได้รับการสนับสนุน
บุรีรัมย์เวิลด์
👍👍👉โปรโมชั่นพิเศษสุดฉลองเปิดร้านใหม่ 🌼🌼เพียง 50 คนเท่านั้น 🌸🌸จัดฟัน 32,999.- 💝💝ฟรี ถ่ายรูปวางแผนการรักษา. 💋💋ฟรี พิมพ์ฟัน. 🤗🤗ฟรี X-Ray ระบบ ดิจิตอล 3 มิติ วางแผนได้แม่นยำ. 💋💋ฟรี รีเทนเนอร์สีสันสดใส (50 คนแรกเท่านั้น!!). 🚗🚗คลีนิกทันตกรรม แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก เยื้ยงธนาคารกรุงไทย ใกล้ถนนคนเดินเซราะกราว. 👏👏ปราถนาให้ทุกคนมีรอยยิ้มสวยสดใส
คลิกติดต่อคลินิก Aspire Dental Clinic แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก

 

บินไทยโตไม่หยุด!!! เมืองรองเฮ One Transport คาด 20 ปีข้างหน้าติด 1 ใน 10 ของโลก
บินไทยโตไม่หยุด!!! เมืองรองเฮ One Transport คาด 20 ปีข้างหน้าติด 1 ใน 10 ของโลก

เมื่ออุตสาหกรรมการบินของไทยขยายตัว ในส่วนของบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด หรือ บวท. ซึ่งเป็นหน่วยงานควบคุมการบินแห่งชาติ มีศูนย์ควบคุมการบินในภูมิภาคในสังกัดทั่วประเทศไทย ได้เตรียมความพร้อมรองรับการขยายตัวของธุรกิจการบิน ซึ่งคาดว่าประเทศไทยจะมีเที่ยวบินสูงสุดติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกภายใน 20 ปี

 

บินไทยโตไม่หยุด!!! เมืองรองเฮ One Transport คาด 20 ปีข้างหน้าติด 1 ใน 10 ของโลก
บินไทยโตไม่หยุด!!! เมืองรองเฮ One Transport คาด 20 ปีข้างหน้าติด 1 ใน 10 ของโลก

นางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท. เปิดเผยว่า บวท. จะเสนอนโยบายบริหารจัดการห้วงอากาศต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้มีมติออกมาประกาศใช้ในเร็วๆ นี้ โดยจะมีการปรับการบริหารจัดการจราจรทางอากาศให้คล่องตัวมากขึ้น และจัดตั้งคณะทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรทางอากาศ เพื่อเฝ้าระวังปัจจัยที่ส่งผลอันตรายต่อการบิน

บินไทยโตไม่หยุด!!! เมืองรองเฮ One Transport คาด 20 ปีข้างหน้าติด 1 ใน 10 ของโลก
บินไทยโตไม่หยุด!!! เมืองรองเฮ One Transport คาด 20 ปีข้างหน้าติด 1 ใน 10 ของโลก

ซึ่งคาดการณ์ว่าการจราจรทางอากาศในอีก 20 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะมีอัตราการขยายตัวของผู้โดยสารติดอันดับสูงสุด 1 ใน 10 ของโลก โดยจะมีเที่ยวบินเฉลี่ยปีละเกือบ 3 ล้านเที่ยวบิน จากปัจจุบันประมาณปีละ 1 ล้านเที่ยวบิน

บินไทยโตไม่หยุด!!! เมืองรองเฮ One Transport คาด 20 ปีข้างหน้าติด 1 ใน 10 ของโลก
บินไทยโตไม่หยุด!!! เมืองรองเฮ One Transport คาด 20 ปีข้างหน้าติด 1 ใน 10 ของโลก

สำหรับการผลักดันนโยบายท่องเที่ยวเมืองรอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท. มองว่าการเดินทางต้องเชื่อมต่อกับตัวเมืองหลัก ดังนั้นนโยบาย One Transport ของกระทรวงคมนาคม ก็ยังเป็นเรื่องสำคัญเพื่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวเมืองรอง

สำหรับภาพรวมปริมาณการจราจรทางอากาศปี 2561 -2562 คาดว่าจะเติบโตกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากประสบปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญและภาวะเศรษฐกิจโลก อยู่ในระดับร้อยละ 6-7

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นภสร แก้วคำ(2) / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย


Like it? Share with your friends!

0 Comments

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

เลือกรูปแบบกระทู้
เรื่องราว
ข้อความ ภาพ วิดีโอ หรืออื่นๆ
เรื่องราวแบบแบ่งหัวข้อ
แบ่งเรื่องราวของคุณตามหัวข้อ