บุคลากรทางการแพทย์ นครชัยบุรินทร์ ประชุมศูนย์ความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล HACC

บุคลากรทางการแพทย์ นครชัยบุรินทร์ ประชุมศูนย์ความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล HACC

แบ่งปัน

บุคลากรทางการแพทย์ นครชัยบุรินทร์ ประชุมศูนย์ความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล HACC

วันนี้ (16 พ.ย. 60) ที่หอประชุมโรงแรมสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นประธานเปิดการประชุม HACC Forum ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA (Hospital accreditation) ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระบบบริการสุขภาพกลุ่มสาธารณสุขเขตนครชัยบุรินทร์ 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์

รวมทั้งขยายแนวคิดความปลอดภัยของผู้รับบริการสู่สถาบันการศึกษา เป็นการเตรียมบุคลากรทางสุขภาพออกไปร่วมทำงานเป็นทีมกับสหสาขาวิชาชีพ

สำหรับการประชุมฯ ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ การประกวดผลงานทางวิชาการ จากหน่วยบริการสุขภาพเขตนครชัยบุรินทร์ ผลงานนักศึกษาพยาบาลจากสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบรมราชชนนีนครราชสีมา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้แก่ ผลงานวิจัย,R2R,CQI และนวัตกรรมระบบบริการสุขภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 500 คน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พิทยา แสงรุ่ง

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.นครราชสีมา

คอมเม้นต์

คอมเม้นต์