ไม่มีหมวดหมู่

บุคลากรทางการแพทย์ นครชัยบุรินทร์ ประชุมศูนย์ความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล HACC


บุคลากรทางการแพทย์ นครชัยบุรินทร์ ประชุมศูนย์ความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล HACC

วันนี้ (16 พ.ย. 60) ที่หอประชุมโรงแรมสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นประธานเปิดการประชุม HACC Forum ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA (Hospital accreditation) ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระบบบริการสุขภาพกลุ่มสาธารณสุขเขตนครชัยบุรินทร์ 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์


ได้รับการสนับสนุน
บุรีรัมย์เวิลด์
👍👍👉โปรโมชั่นพิเศษสุดฉลองเปิดร้านใหม่ 🌼🌼เพียง 50 คนเท่านั้น 🌸🌸จัดฟัน 32,999.- 💝💝ฟรี ถ่ายรูปวางแผนการรักษา. 💋💋ฟรี พิมพ์ฟัน. 🤗🤗ฟรี X-Ray ระบบ ดิจิตอล 3 มิติ วางแผนได้แม่นยำ. 💋💋ฟรี รีเทนเนอร์สีสันสดใส (50 คนแรกเท่านั้น!!). 🚗🚗คลีนิกทันตกรรม แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก เยื้ยงธนาคารกรุงไทย ใกล้ถนนคนเดินเซราะกราว. 👏👏ปราถนาให้ทุกคนมีรอยยิ้มสวยสดใส
คลิกติดต่อคลินิก Aspire Dental Clinic แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก

รวมทั้งขยายแนวคิดความปลอดภัยของผู้รับบริการสู่สถาบันการศึกษา เป็นการเตรียมบุคลากรทางสุขภาพออกไปร่วมทำงานเป็นทีมกับสหสาขาวิชาชีพ


ได้รับการสนับสนุน
บุรีรัมย์เวิลด์
👍👍👉โปรโมชั่นพิเศษสุดฉลองเปิดร้านใหม่ 🌼🌼เพียง 50 คนเท่านั้น 🌸🌸จัดฟัน 32,999.- 💝💝ฟรี ถ่ายรูปวางแผนการรักษา. 💋💋ฟรี พิมพ์ฟัน. 🤗🤗ฟรี X-Ray ระบบ ดิจิตอล 3 มิติ วางแผนได้แม่นยำ. 💋💋ฟรี รีเทนเนอร์สีสันสดใส (50 คนแรกเท่านั้น!!). 🚗🚗คลีนิกทันตกรรม แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก เยื้ยงธนาคารกรุงไทย ใกล้ถนนคนเดินเซราะกราว. 👏👏ปราถนาให้ทุกคนมีรอยยิ้มสวยสดใส
คลิกติดต่อคลินิก Aspire Dental Clinic แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก

สำหรับการประชุมฯ ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ การประกวดผลงานทางวิชาการ จากหน่วยบริการสุขภาพเขตนครชัยบุรินทร์ ผลงานนักศึกษาพยาบาลจากสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบรมราชชนนีนครราชสีมา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้แก่ ผลงานวิจัย,R2R,CQI และนวัตกรรมระบบบริการสุขภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 500 คน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พิทยา แสงรุ่ง

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.นครราชสีมา


Like it? Share with your friends!

เลือกรูปแบบกระทู้
เรื่องราว
ข้อความ ภาพ วิดีโอ หรืออื่นๆ
เรื่องราวแบบแบ่งหัวข้อ
แบ่งเรื่องราวของคุณตามหัวข้อ