ไม่มีหมวดหมู่

บุรีรัมย์จ่อพัฒนากำลังคนกว่า 9,000 คน ในระยะ 5 ปี รับท่องเที่ยว บริการและภาคเกษตรปลอดภัย


จังหวัดบุรีรัมย์ เตรียมแผนพัฒนากำลังคนกว่า 9,000 คน ในระยะ 5 ปี รองรับอุตสาหกรรมภาคท่องเที่ยว บริการและภาคเกษตรปลอดภัย

นายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แต่งตั้งส่วนราชการต่างๆและภาคเอกชน เป็นคณะทำงานจัดทำแผนและขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนของจังหวัด

นกแอร์บุรีรัมย์

เพื่อจะได้ผลิตกำลังแรงงานที่มีทักษะตรงกับความต้องการของการพัฒนาของจังหวัด โดยใช้กลไกคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด(กพร.ปจ.) ในการผลิตและพัฒนาคนตามแผนดังกล่าว


ได้รับการสนับสนุน
บุรีรัมย์เวิลด์
👍👍👉โปรโมชั่นพิเศษสุดฉลองเปิดร้านใหม่ 🌼🌼เพียง 50 คนเท่านั้น 🌸🌸จัดฟัน 32,999.- 💝💝ฟรี ถ่ายรูปวางแผนการรักษา. 💋💋ฟรี พิมพ์ฟัน. 🤗🤗ฟรี X-Ray ระบบ ดิจิตอล 3 มิติ วางแผนได้แม่นยำ. 💋💋ฟรี รีเทนเนอร์สีสันสดใส (50 คนแรกเท่านั้น!!). 🚗🚗คลีนิกทันตกรรม แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก เยื้ยงธนาคารกรุงไทย ใกล้ถนนคนเดินเซราะกราว. 👏👏ปราถนาให้ทุกคนมีรอยยิ้มสวยสดใส
คลิกติดต่อคลินิก Aspire Dental Clinic แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก

บุรีรัมย์


ได้รับการสนับสนุน
บุรีรัมย์เวิลด์
👍👍👉โปรโมชั่นพิเศษสุดฉลองเปิดร้านใหม่ 🌼🌼เพียง 50 คนเท่านั้น 🌸🌸จัดฟัน 32,999.- 💝💝ฟรี ถ่ายรูปวางแผนการรักษา. 💋💋ฟรี พิมพ์ฟัน. 🤗🤗ฟรี X-Ray ระบบ ดิจิตอล 3 มิติ วางแผนได้แม่นยำ. 💋💋ฟรี รีเทนเนอร์สีสันสดใส (50 คนแรกเท่านั้น!!). 🚗🚗คลีนิกทันตกรรม แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก เยื้ยงธนาคารกรุงไทย ใกล้ถนนคนเดินเซราะกราว. 👏👏ปราถนาให้ทุกคนมีรอยยิ้มสวยสดใส
คลิกติดต่อคลินิก Aspire Dental Clinic แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก

ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ ได้กำหนดแผนพัฒนากำลังคนของจังหวัด เป้าหมายระยะ 5 ปี(2560-2564) จำนวน 9,490 คน แบ่งเป็น

ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น ตำแหน่ง กุ๊ก/พ่อครัว พนักงานต้อนรับ มัคคุเทศก์ แม่บ้านโรงแรม พนักงานบัญชี ฯลฯ จำนวน 3,800 คน

บุรีรัมย์

ภาคบริการ เช่น ตำแหน่งพนักงานทั่วไป/ธุรการ พนักงานขาย พนักงานขับรถ/ขนส่ง พนักงานการเงิน/บัญชี พนักงานสปา/นวด ฯลฯ จำนวน 3,200 คน

และภาคเกษตรปลอดภัย เช่น เจ้าหน้าที่แปรรูป(ข้าว) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การออกแบบของที่ระลึก ระดับพื้นฐาน ช่างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร ฯลฯ จำนวน 2,210 คน รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและทิศทางของจังหวัดบุรีรัมย์ในอนาคต

buriramworld

รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การแข่งขันรถโมโตจีพี ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ในระยะอีก 3 ปีข้างหน้า ได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการและเอกชน วางแผนพัฒนาคนให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคแรงงาน และเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ

เพื่อรองรับกับการแข่งขันกีฬาระดับโลก ซึ่งจะมีนักกีฬาและนักท่องเที่ยวเดินทางมาที่ประเทศไทยและจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นจำนวนมาก

คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.
คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.

สำนักงานประชาสัมพันธ์


Like it? Share with your friends!

เลือกรูปแบบกระทู้
เรื่องราว
ข้อความ ภาพ วิดีโอ หรืออื่นๆ
เรื่องราวแบบแบ่งหัวข้อ
แบ่งเรื่องราวของคุณตามหัวข้อ