ไม่มีหมวดหมู่

บุรีรัมย์เสริมศักยภาพเกษตรกร หนุนใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง


จังหวัดบุรีรัมย์เสริมศักยภาพเกษตรกร ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงได้รับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์


วันนี้(22 มิ.ย.60) เวลา 10.00 น. นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตข้าวหอมมะลินครชัยบุรินทร์


ตามโครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย นครชัยบุรินทร์ ที่ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านการผลิตข้าวอินทรีย์ที่มีต้นทุนต่ำ แต่ให้ผลิตมีคุณภาพสูง มีมาตรฐานปลอดภัยด้านอาหาร


ได้รับการสนับสนุน
บุรีรัมย์เวิลด์
👍👍👉โปรโมชั่นพิเศษสุดฉลองเปิดร้านใหม่ 🌼🌼เพียง 50 คนเท่านั้น 🌸🌸จัดฟัน 32,999.- 💝💝ฟรี ถ่ายรูปวางแผนการรักษา. 💋💋ฟรี พิมพ์ฟัน. 🤗🤗ฟรี X-Ray ระบบ ดิจิตอล 3 มิติ วางแผนได้แม่นยำ. 💋💋ฟรี รีเทนเนอร์สีสันสดใส (50 คนแรกเท่านั้น!!). 🚗🚗คลีนิกทันตกรรม แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก เยื้ยงธนาคารกรุงไทย ใกล้ถนนคนเดินเซราะกราว. 👏👏ปราถนาให้ทุกคนมีรอยยิ้มสวยสดใส
คลิกติดต่อคลินิก Aspire Dental Clinic แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก


มีเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมรับฟังจำนวนกว่า 550 คน ดำเนินการฝึกอบรมโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสานวิทยาเขตสุรินทร์

นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ปัจจุบันรายได้ของประชากรภาคการเกษตร กลุ่มเกษตรมีรายได้และคุณภาพชีวิตค่อนข้างต่ำ เมื่อเทียบกับภาคการผลิตอื่นๆ


ได้รับการสนับสนุน
บุรีรัมย์เวิลด์
👍👍👉โปรโมชั่นพิเศษสุดฉลองเปิดร้านใหม่ 🌼🌼เพียง 50 คนเท่านั้น 🌸🌸จัดฟัน 32,999.- 💝💝ฟรี ถ่ายรูปวางแผนการรักษา. 💋💋ฟรี พิมพ์ฟัน. 🤗🤗ฟรี X-Ray ระบบ ดิจิตอล 3 มิติ วางแผนได้แม่นยำ. 💋💋ฟรี รีเทนเนอร์สีสันสดใส (50 คนแรกเท่านั้น!!). 🚗🚗คลีนิกทันตกรรม แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก เยื้ยงธนาคารกรุงไทย ใกล้ถนนคนเดินเซราะกราว. 👏👏ปราถนาให้ทุกคนมีรอยยิ้มสวยสดใส
คลิกติดต่อคลินิก Aspire Dental Clinic แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก

เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตที่สูง ราคาผลผลิตไม่แน่นอน สินค้าเกษตรส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับฤดูกาล จังหวัดบุรีรัมย์จึงได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความยากจน

โดยการพัฒนาเกษตรกรราย่อย กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งโดยการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้อินทรีย์ทดแทนการใช้เคมีเพื่อลดต้นทุนการผลิต ผลักดัน มาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรอินทรีย์ไปพร้อมกันกับกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์


ประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งในปีผลิตที่ผ่านมาข้าวหอมมะลิที่ผลิตจากโครงการนาแปลงใหญ่พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นที่ยอมรับ และจำหน่ายได้ราคาสูงกว่าท้องตลาด ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์


Like it? Share with your friends!

เลือกรูปแบบกระทู้
เรื่องราว
ข้อความ ภาพ วิดีโอ หรืออื่นๆ
เรื่องราวแบบแบ่งหัวข้อ
แบ่งเรื่องราวของคุณตามหัวข้อ