ไม่มีหมวดหมู่

บุรีรัมย์ ติวเข้มหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอทุกแห่ง เพิ่มขีดความสามารถก้าวสู่บุรีรัมย์ 4.0


จังหวัดบุรีรัมย์ จัดอบรมพัฒนาสมรรถนะหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ก้าวสู่บุรีรัมย์ 4.0

นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการพัฒนาสมรรถนะหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์


ได้รับการสนับสนุน
บุรีรัมย์เวิลด์
👍👍👉โปรโมชั่นพิเศษสุดฉลองเปิดร้านใหม่ 🌼🌼เพียง 50 คนเท่านั้น 🌸🌸จัดฟัน 32,999.- 💝💝ฟรี ถ่ายรูปวางแผนการรักษา. 💋💋ฟรี พิมพ์ฟัน. 🤗🤗ฟรี X-Ray ระบบ ดิจิตอล 3 มิติ วางแผนได้แม่นยำ. 💋💋ฟรี รีเทนเนอร์สีสันสดใส (50 คนแรกเท่านั้น!!). 🚗🚗คลีนิกทันตกรรม แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก เยื้ยงธนาคารกรุงไทย ใกล้ถนนคนเดินเซราะกราว. 👏👏ปราถนาให้ทุกคนมีรอยยิ้มสวยสดใส
คลิกติดต่อคลินิก Aspire Dental Clinic แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก


ได้รับการสนับสนุน
บุรีรัมย์เวิลด์
👍👍👉โปรโมชั่นพิเศษสุดฉลองเปิดร้านใหม่ 🌼🌼เพียง 50 คนเท่านั้น 🌸🌸จัดฟัน 32,999.- 💝💝ฟรี ถ่ายรูปวางแผนการรักษา. 💋💋ฟรี พิมพ์ฟัน. 🤗🤗ฟรี X-Ray ระบบ ดิจิตอล 3 มิติ วางแผนได้แม่นยำ. 💋💋ฟรี รีเทนเนอร์สีสันสดใส (50 คนแรกเท่านั้น!!). 🚗🚗คลีนิกทันตกรรม แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก เยื้ยงธนาคารกรุงไทย ใกล้ถนนคนเดินเซราะกราว. 👏👏ปราถนาให้ทุกคนมีรอยยิ้มสวยสดใส
คลิกติดต่อคลินิก Aspire Dental Clinic แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2560 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ

สำหรับการอบรม ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 ณ เพ ลา เพลิน บูติครีสอร์ท อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีการบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่บุรีรัมย์ 4.0 ประเทศไทย 4.0 และ Govermment 4.0” จาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี การบรรยาย “ความรู้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการและการบริหารภาครัฐ” จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งมีการระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัด ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ว่าที่ร้อยตรีกิติวรรณ มณีล้ำ
ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์


Like it? Share with your friends!

เลือกรูปแบบกระทู้
เรื่องราว
ข้อความ ภาพ วิดีโอ หรืออื่นๆ
เรื่องราวแบบแบ่งหัวข้อ
แบ่งเรื่องราวของคุณตามหัวข้อ