บุรีรัมย์ มอบรางวัลการประกวดแข่งขันงาน เทศกาลขาหมูบุรีรัมย์ ประจำปี 2560

บุรีรัมย์ มอบรางวัลการประกวดแข่งขันงาน เทศกาลขาหมูบุรีรัมย์ ประจำปี 2560

แบ่งปัน

บุรีรัมย์ มอบรางวัลการประกวดแข่งขันงาน เทศกาลขาหมูบุรีรัมย์ ประจำปี 2560

จังหวัดบุรีรัมย์ มอบรางวัลการประกวดแข่งขันงาน “เทศกาลขาหมูบุรีรัมย์” ประจำปี 2560 ขณะที่ยอดจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ขาหมูภายในงานกว่า 500,000 บาท

วันนี้(7 ส.ค) นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานมอบรางวัลให้กับองค์กรและบุคคลที่ชนะการประกวดแข่งขันงาน “เทศกาลขาหมูบุรีรัมย์” ประจำปี 2560 ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

โดยนางสุนิสา บุณยาทิษฐาน พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวรายงานถึงการจัดงาน”เทศกาลขาหมูบุรีรัมย์” ในครั้งนี้ว่า เป็นการจัดงานขึ้นครั้งแรก และมีเป้าหมายให้เป็นการจัดงานประจำปี ของจังหวัดบุรีรัมย์ ในโอกาสต่อไป

การจัดครั้งนี้ ถือได้ว่าประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ “ขาหมูบุรีรัมย์” เป็นที่รู้จัก รับรู้ ในวงกว้างที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้น สำหรับประชาชนทั่วไป ผ่านสื่อกระแสหลัก และสื่อสังคมออนไลน์ ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการทุกอำเภอ ร่วมออกร้านจำหน่าย เป็นไปตามเป้าหมายและร่วมประกวดแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ เกินจากเป้าหมายที่กำหนด มีจำนวนประชาชน นักท่องเที่ยว มาร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 2,300 คน โดยมียอดจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ขาหมู มีมูลค่า 507,700 บาท

สำหรับรางวัลการประกวด การแข่งขัน ต่าง ๆ ประกอบด้วย รางวัลการประกวดขาหมูรสชาติยอดเยี่ยม จำนวน 8 รางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ร้านดวงสมพงษ์ อ.นาโพธิ์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ร้านเมยล์ อ.ลำปลายมาศ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ร้านใบหยก อ.เมืองบุรีรัมย์

รางวัลการประกอดชิงแชมป์กินขาหมูบุรีรัมย์ ประเภทชาย จำนวน 5 รางวัล

รางวัลชนะเลิศ คือ นายกิตติกานต์ ดาวเรือง ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง

รางวัลการประกวดชิงแชมป์กินขาหมูบุรีรัมย์ ประเภทหญิง จำนวน 5 รางวัล

รางวัลชนะเลิศ คือ นางสาวจุฑารัตน์ แซ่ตั้น อ.นางรอง

รางวัลการประกวดประกอบอาหาร Fushion Food ขาหมูบุรีรัมย์ จำนวน 5 รางวัล

รางวัลชนะเลิศ คือ เพลา เพลิน บูติก รีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์

รางวัลการประกวด Miss Healty Buriram 2017 จำนวน 5 รางวัล

รางวัลชนะเลิศ คือ นางสาวอินทิรา นิเวศสวรรค์

และมอบใบประกาศนียบัตร สำหรับภาคเอกชนที่สนับสนุนการจัดงาน “เทศกาลขาหมูบุรีรัมย์” ประจำปี 2560 จำนวน 6 บริษัท ในโอกาสนี้ องค์กรภาคเอกชน ยังได้ร่วมมอบเงินและน้ำดื่มสะอาดให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้วย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

คอมเม้นต์

คอมเม้นต์