บุรีรัมย์-ส่องนกกระเรียนพันธ์ุไทย เอาใจช่วยหลังเพาะพันธุ์และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ


เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำสนามบิน จ.บุรีรัมย์ สำรวจลูกนกกระเรียนที่เกิดในธรรมชาติหลังเพาะพันธุ์และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ สามารถใช้ชีวิตตามธรรมชาติได้ปกติและแข็งแรง

เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำสนามบิน จ.บุรีรัมย์ สำรวจลูกนกกระเรียนที่เกิดในธรรมชาติหลังเพาะพันธุ์และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ สามารถใช้ชีวิตตามธรรมชาติได้ปกติและแข็งแรง

นายมณฑล ตันติศักดิ์ชัยชาญ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำสนามบิน จ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า จากการเฝ้าติดตามพฤติกรรมลูกนกกระเรียนที่เกิดในธรรมชาติ รังที่ 1 และรังที่ 2 บริเวณแปลงนาข้าวของราษฎร ตำบลประโคนชัย ซึ่งอยู่นอกพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำสนามบิน จ.บุรีรัมย์ พบว่า รังที่ 1 มีลูกนกกระเรียน 2 ตัว เริ่มบินได้แล้วในระยะใกล้ๆ กับพ่อ-แม่นกกระเรียน ส่วนรังที่ 2 มีลูกนก 1 ตัว มีแม่นกกระเรียนพาลูกนกเดินหากินตามปกติและเริ่มจะบินได้เช่นกัน

สำหรับพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำสนามบิน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น 1 ใน 4 พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ เพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติหรือเข้าค่ายพักแรม พักผ่อนหย่อนใจ และกิจกรรมดูนก ซึ่งสำรวจพบนกมากกว่า 170 ชนิด ปัจจุบันเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำสนามบินยังเป็นพื้นที่ทดลองปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยคืนสู่ธรรมชาติด้วย

นกกระเรียนพันธุ์ไทยเป็นสัตว์ป่าสงวน 1 ใน 16 ชนิด ที่สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติของไทย ถือเป็นนกบินได้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ชอบอาศัยอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำ และนาข้าวที่อุดมสม บูรณ์ เมื่อองค์การสวนสัตว์ฯ และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ร่วมกันทำโครงการปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ จากการเพาะเลี้ยง

นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ กล่าวว่า นกกระเรียนพันธุ์ไทย ถือเป็นหนึ่งใน ๓ ชนิดพันธุ์หลักที่ถูกคัดเลือกให้เป็นชนิดพันธุ์เป้าหมายหลักของการดำเนินโครงการ

เนื่องจากความที่เป็นสัตว์ป่าหายากที่เคยสูญพันธุ์และเพิ่งถูกฟื้นฟูประชากรกลับมาจากการปล่อยกับคืนสู่ธรรมชาติ และยังจัดเป็นนกบินได้ที่มีความสูงที่สุดในโลก ที่มีความสวยงาม มีพฤติกรรมที่เปราะบางต่อการถูกรบกวนจากมนุษย์และมีถิ่นอาศัยอยู่ธรรมชาติเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย คือจังหวัดบุรีรัมย์

ขณะนี้ทำให้มีประชากรนกกระเรียนพันธุ์ไทยเพิ่มขึ้นในธรรมชาติ

ภาพ ข้อมูลจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

Comments

comments


Like it? Share with your friends!

1.2k shares

You may also like

DON'T MISS

เลือกรูปแบบกระทู้
เรื่องราว
ข้อความ ภาพ วิดีโอ หรืออื่นๆ
เรื่องราวแบบแบ่งหัวข้อ
แบ่งเรื่องราวของคุณตามหัวข้อ