ไม่มีหมวดหมู่

บุรีรัมย์ – ใบอนุญาตทำงานแบบอิเล็กทรอนิคส์ (E-Work Permit)


นางอธิษฐาน พันธุฟัก จัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน ได้กำหนดรูปแบบใบอนุญาตทำงานใหม่ ซึ่งมีลักษณะเป็นใบอนุญาตทำงานแบบอิเล็กทรอนิคส์ (E–Work Permit) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ของรัฐบาล


ซึ่งใบอนุญาตทำงานดังกล่าว เป็นใบอนุญาตที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบบัตรพลาสติก หรือสมาร์ทการ์ด (Smart Card) ง่ายต่อการพกพา มีระบบป้องกันในการปลอมแปลง และง่ายในการตรวจสอบ


ได้รับการสนับสนุน
บุรีรัมย์เวิลด์
👍👍👉โปรโมชั่นพิเศษสุดฉลองเปิดร้านใหม่ 🌼🌼เพียง 50 คนเท่านั้น 🌸🌸จัดฟัน 32,999.- 💝💝ฟรี ถ่ายรูปวางแผนการรักษา. 💋💋ฟรี พิมพ์ฟัน. 🤗🤗ฟรี X-Ray ระบบ ดิจิตอล 3 มิติ วางแผนได้แม่นยำ. 💋💋ฟรี รีเทนเนอร์สีสันสดใส (50 คนแรกเท่านั้น!!). 🚗🚗คลีนิกทันตกรรม แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก เยื้ยงธนาคารกรุงไทย ใกล้ถนนคนเดินเซราะกราว. 👏👏ปราถนาให้ทุกคนมีรอยยิ้มสวยสดใส
คลิกติดต่อคลินิก Aspire Dental Clinic แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก

โดยเจ้าหน้าที่สามารถใช้โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน (Smart Phone) ตรวจสอบจาก QR-Code) ที่ปรากฏบนบัตร ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวได้เป็นอย่างดี


ได้รับการสนับสนุน
บุรีรัมย์เวิลด์
👍👍👉โปรโมชั่นพิเศษสุดฉลองเปิดร้านใหม่ 🌼🌼เพียง 50 คนเท่านั้น 🌸🌸จัดฟัน 32,999.- 💝💝ฟรี ถ่ายรูปวางแผนการรักษา. 💋💋ฟรี พิมพ์ฟัน. 🤗🤗ฟรี X-Ray ระบบ ดิจิตอล 3 มิติ วางแผนได้แม่นยำ. 💋💋ฟรี รีเทนเนอร์สีสันสดใส (50 คนแรกเท่านั้น!!). 🚗🚗คลีนิกทันตกรรม แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก เยื้ยงธนาคารกรุงไทย ใกล้ถนนคนเดินเซราะกราว. 👏👏ปราถนาให้ทุกคนมีรอยยิ้มสวยสดใส
คลิกติดต่อคลินิก Aspire Dental Clinic แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก


ปัจจุบันกรมการจัดหางาน ออกใบอนุญาตทำงานแบบ E-Work Permit ให้กับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ (MOU) และแรงงานที่ได้รับใบอนุญาตทำงานแบบเดิม


เมื่อมาขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานจะได้รับใบอนุญาตทำงานแบบ E-Work Permit รวมถึงแรงงานกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (บัตรสีชมพู)

ซึ่งใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ เมื่อใบอนุญาตทำงานเดิมหมดอายุจะออกใบอนุญาตทำงานแบบ E-Work Permit ให้กับแรงงานที่ผ่านการตรวจสัญชาติ และมาขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน

จัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้รูปแบบใบอนุญาตทำงานใหม่ ให้ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายจ้าง/ผู้ประกอบการ และแรงงานต่างด้าว

รวมถึงผู้ที่สนใจได้รับทราบโดยทั่วกัน หากข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น ๒ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๕๙ เขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๔๖ ๖ ๖๕๓๘ ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุุรีรัมย์


Like it? Share with your friends!

เลือกรูปแบบกระทู้
เรื่องราว
ข้อความ ภาพ วิดีโอ หรืออื่นๆ
เรื่องราวแบบแบ่งหัวข้อ
แบ่งเรื่องราวของคุณตามหัวข้อ