ประกาศกรมการจัดหางาน สมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในไต้หวัน

ประกาศกรมการจัดหางาน สมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในไต้หวัน

แบ่งปัน

ประกาศกรมการจัดหางาน การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในไต้หวันกับนายจ้างบริษัท FORMOSA HEAVY INDUSTRIES CORPORATION

ที่มาข้อมูล : สำนักงานจัดหางาน จังหวัดบุรีรัมย์

 

คอมเม้นต์

คอมเม้นต์