ไม่มีหมวดหมู่

ป.ป.ช. บุรีรัมย์ ประกาศคำขวัญชนะเลิศ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล นั่นก็คือ


จ.บุรีรัมย์ ประกาศผลการตัดสินการประกวดคำขวัญ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ชนะเลิศ “ซื่อสัตย์และโปร่งใส คือศักดิ์ศรีที่ยิ่งใหญ่ของชาวบุรีรัมย์”

ป.ป.ช. จังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศผลการตัดสินการประกวดคำขวัญ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2560 รางวัลชนะเลิศ คือ “ซื่อสัตย์และโปร่งใส คือศักดิ์ศรีที่ยิ่งใหญ่ของชาวบุรีรัมย์”

นางสาวสุรีรัตน์ นวลฉิมพลี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติ (UN) ประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ดังนั้นรัฐบาล ร่วมกับ ป.ป.ช. และภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ในวันที่ 9 ธันวาคม 2560 พร้อมกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

โดยการจัดงานดังกล่าว มีการจัดประกวดคำขวัญภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เปิดให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนที่สนใจ ส่งผลงานเข้าประกวดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด


ได้รับการสนับสนุน
บุรีรัมย์เวิลด์
👍👍👉โปรโมชั่นพิเศษสุดฉลองเปิดร้านใหม่ 🌼🌼เพียง 50 คนเท่านั้น 🌸🌸จัดฟัน 32,999.- 💝💝ฟรี ถ่ายรูปวางแผนการรักษา. 💋💋ฟรี พิมพ์ฟัน. 🤗🤗ฟรี X-Ray ระบบ ดิจิตอล 3 มิติ วางแผนได้แม่นยำ. 💋💋ฟรี รีเทนเนอร์สีสันสดใส (50 คนแรกเท่านั้น!!). 🚗🚗คลีนิกทันตกรรม แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก เยื้ยงธนาคารกรุงไทย ใกล้ถนนคนเดินเซราะกราว. 👏👏ปราถนาให้ทุกคนมีรอยยิ้มสวยสดใส
คลิกติดต่อคลินิก Aspire Dental Clinic แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก

และมีผู้สนใจส่งคำขวัญเข้าประกวดทั้งสิ้น 49 คำขวัญ ซึ่งผลการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินคำขวัญของคณะกรรมการฯ รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล คือ


ได้รับการสนับสนุน
บุรีรัมย์เวิลด์
👍👍👉โปรโมชั่นพิเศษสุดฉลองเปิดร้านใหม่ 🌼🌼เพียง 50 คนเท่านั้น 🌸🌸จัดฟัน 32,999.- 💝💝ฟรี ถ่ายรูปวางแผนการรักษา. 💋💋ฟรี พิมพ์ฟัน. 🤗🤗ฟรี X-Ray ระบบ ดิจิตอล 3 มิติ วางแผนได้แม่นยำ. 💋💋ฟรี รีเทนเนอร์สีสันสดใส (50 คนแรกเท่านั้น!!). 🚗🚗คลีนิกทันตกรรม แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก เยื้ยงธนาคารกรุงไทย ใกล้ถนนคนเดินเซราะกราว. 👏👏ปราถนาให้ทุกคนมีรอยยิ้มสวยสดใส
คลิกติดต่อคลินิก Aspire Dental Clinic แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก

“ซื่อสัตย์และโปร่งใส คือศักดิ์ศรีที่ยิ่งใหญ่ของชาวบุรีรัมย์ (Honesty and Transparency are the great dignity of Buriram people.)”

ซึ่งเป็นผลงานของนางสาวนภชกร อัครพงศ์ทองมี ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท

ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังได้พิจารณาคำขวัญที่ไม่ได้รางวัลชนะเลิศ แต่เป็นคำขวัญที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม ลำดับรองลงไป

เพื่อมอบเป็นรางวัลชมเชยเพิ่มอีก 2 รางวัลด้วย เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่

“บุรีรัมย์เมืองโปร่งใส ประชาร่วมใจขจัดภัยคอร์รัปชัน”

ผลงานของนางสาวอนงค์รัตน์ ราชแสนเมือง และ

“บุรีรัมย์เชิดชูคนซื่อสัตย์ ร่วมกำจัดคนโกงกิน”

ผลงานของนายชาคริต สุขวัฒนากิจ

ซึ่งจะได้รับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัด ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 9 ธันวาคมนี้
ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ว่าที่ร้อยตรีกิติวรรณ มณีล้ำ

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์


Like it? Share with your friends!

เลือกรูปแบบกระทู้
เรื่องราว
ข้อความ ภาพ วิดีโอ หรืออื่นๆ
เรื่องราวแบบแบ่งหัวข้อ
แบ่งเรื่องราวของคุณตามหัวข้อ