ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ มอบนโยบายผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับการแข่งขัน Moto GP


ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ มอบนโยบายผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับการแข่งขัน Moto GP

วันนี้ (31ต.ค.60) ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์

โดยมี ผู้บริหารท้องถิ่น,ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและท้องถิ่นอำเภอในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและจังหวัดบุรีรัมย์ ให้เห็นผลสัมฤทธิ์

และมอบนโยบายซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต่อจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้บรรยายพิเศษเรื่อง “ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ สู่นครแห่งความสุข ยุค 4.0” มีเป้าหมายการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืนทั้ง 9 ด้าน ประกอบด้วย
อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์อัจฉริยะ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

อุตสาหกรรมเกษตรเชิงประสิทธิภาพ

อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต

อุตสาหกรรมการบิน/ระบบลอจิสติกส์

อุตสาหกรรมการแพทย์ สาธารณสุข

และอุตสาหกรรมการค้าชายแดน การค้าผ่านแดน

ซึ่งในครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่ภาคเอกชน ภาคส่วนลงทุน ภาคส่วนประกอบการ และภาคราชการได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลเติมเติมซึ่งกันและกัน ให้บุรีรัมย์ก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางของนักลงทุน นักท่องเที่ยว และการพัฒนาควบคู่ไปพร้อมกันในทุกด้าน

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำ เรื่องพลังงานจากสิ่งที่เหลือใช้ ระบบลอจิสติกส์ สุขภาพอนามัยการบริการทางการแพทย์สมัยใหม่ที่สะดวกรวดเร็ว แม่นยำ การดูแลผู้สูงวัย ตลอดทั้งกิจกรรมดึงดูดนักท่องเที่ยว เข้าสู่จังหวัดบุรีรัมย์ ในอนาคตที่ยั่งยืน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

Comments

comments


Like it? Share with your friends!

218 shares

You may also like

DON'T MISS

เลือกรูปแบบกระทู้
เรื่องราว
ข้อความ ภาพ วิดีโอ หรืออื่นๆ
เรื่องราวแบบแบ่งหัวข้อ
แบ่งเรื่องราวของคุณตามหัวข้อ