มณฑลทหารบกที่26 บุรีรัมย์ จัดโครงการทหารพันธุ์ดี สนับสนุนกำลังพลให้ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ


มณฑลทหารบกที่26 บุรีรัมย์ จัดทำโครงการทหารพันธุ์ดี สนับสนุนกำลังพลให้ปลูกพืชผักปลอดสารพิษบริโภคในครัวเรือน

มณฑลทหารบกที่26 บุรีรัมย์ จัดทำโครงการทหารพันธุ์ดี สนับสนุนกำลังพลให้ปลูกพืชผักปลอดสารพิษบริโภคในครัวเรือน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นแนวทางดำเนินงาน และพร้อมให้ประชาชนที่สนใจเข้าไปศึกษา

มณฑลทหารบกที่ 26 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ได้มีการจัดทำโครงการ “ทหารพันธุ์ดี” มณฑลทหารบกที่ 26 โดยใช้พื้นดินว่างเปล่ากว่า 2 ไร่ ให้กำลังพลและครอบครัวภายในหน่วย และทหารกองหนุนที่ใกล้ปลดประจำการ เข้าร่วมโครงการ ผลัดละ 15 นาย ได้เรียนรู้ปลูกพืชผักปลอดสารพิษหมุนเวียน

ประกอบด้วย ถั่วฝักยาว ถั่วพู มะเขือ หน่อไม้ฝรั่ง มะละกอ กระเพรา แมงลัก โหรพา พริก ข่า ตะไคร้ กล้วยน้ำว้าและพืชผักชนิดอื่นๆ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตามช่วงฤดูกาล เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนากำลังพลและครอบครัวปลูกพืชผักไว้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่าย เหลือส่งขายสร้างรายได้สู่ครัวเรือน เมื่อปลดประจำการไปแล้วสามารถพึ่งตนเองได้โดยดำเนินตามศาสตร์พระราชา “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ตลอดทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้การเกษตรตามแนวพระราชดำริเป็นแบบอย่างแก่กำลังพล เกษตรกร และประชาชนทั่งไปได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้

พล.ตรี เดชอุดม นิชรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 เปิดเผยว่า โครงการ “ทหารพันธุ์ดี” มณฑลทหารบกที่ 26 เป็นการต่อยอดขยายผล หลังจากที่ส่งกำลังพลไปศึกษาและฝึกทักษะที่ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 4 – 17 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา

จากนั้นได้ดำเนินการปลูกพืชผักในพื้นที่ของมณฑลทหารบกที่ 26 โดยใช้เมล็ดพันธุ์ และยึดถือหลักการตามแนวทางของศูนย์ฯ ผลผลิตที่ได้ จะส่งขายให้กับโรงประกอบเลี้ยงของหน่วยกำลังพล จำหน่ายให้กับครอบครัวกำลังพล และส่งขายให้กับตลาดในพื้นที่ อ.เมืองบุรีรัมย์ตามยอดที่สั่งในแต่ละวันสามารถสร้างรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วประมาณ 3,000 บาท ต่อเดือน โดยมีการจัดสรรรายได้เป็น 3 ส่วน ประกอบด้วยส่วนที่ 1 เก็บเป็นกองทุนหมุนเวียนในการลงทุนในครั้งต่อไป ส่วนที่ 2 จัดสรรแบ่งปันให้กับกำลังพลที่เข้าร่วมโครงการ ส่วนที่ 3 นำเข้ากองทุนสวัสดิการและกำลังพลเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพล

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 กล่าวต่ออีกว่า สิ่งที่สำคัญโครงการนี้เป็นการฝึกอาชีพให้ทหารที่ใกล้ปลดประจำการมีอาชีพติดตัวอย่างน้อย พลทหาร 1 คนสามารถขยายผลในหมู่บ้านชุมชนของตนเองอย่างน้อย 10 คน ปลูกพืชผักสวนครัวดำเนินรอยตามเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นแนวทาง มณฑลทหารบก 26 จะเป็นพี่เลี้ยงให้ และในอนาคตเมล็ดพันธุ์พืชผักต่างๆ
socialposttemplate

ที่ได้จากโครงการนี้จะถูกแจกจ่ายไปยังสมาชิกตามหมู่บ้าน ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการในนามเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ และศูนย์เรียนรู้”ทหารพันธุ์ดี” มณฑลทหารบกที่ 26 แห่งนี้ จะเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้ทุกคนที่สนใจได้เข้าไปศึกษา เกื้อหนุนและเชื่อมโยงการปลูกพืชช่วงหน้าแล้งแล้งของเกษตรกร พื้นที่ปลูกทำนา การใช้พื้นที่เพาะปลูกและน้ำให้น้อยที่สุด เพื่อให้ผลผลิตที่ได้คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไป

ทั้งนี้ ในวันที่ 24 พฤษภาคม นี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เวลา 10.40 น. จะเสด็จทอดพระเนตรโครงการทหารพันธุ์ดี ที่แปลงเกษตรผักปลอดภัย มณฑลทหารบกที่ 26 พระราชทานพันธุ์ผัก พระราชทานพันธุ์ไก่กระดูกดำ และไก่พื้นเมืองพระราชทาน ทรงปล่อยปลานิลจิตรลดาพระราชทาน จำนวน 90,000 ตัวด้วย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

Comments

comments


Like it? Share with your friends!

562 shares

You may also like

DON'T MISS

เลือกรูปแบบกระทู้
เรื่องราว
ข้อความ ภาพ วิดีโอ หรืออื่นๆ
เรื่องราวแบบแบ่งหัวข้อ
แบ่งเรื่องราวของคุณตามหัวข้อ