ไม่มีหมวดหมู่

มรภ.บุรีรัมย์ !!! เตรียมจัดงานมหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2


มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เตรียมจัดงานมหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2 ผู้ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาการจะได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(15 ม.ค. 61) รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำคณะผู้บริหาร แถลงข่าวการเตรียมจัด“งานราชภัฏบุรีรัมย์ มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2 ที่ห้องประชุมพุทธรักษา


ได้รับการสนับสนุน
บุรีรัมย์เวิลด์
👍👍👉โปรโมชั่นพิเศษสุดฉลองเปิดร้านใหม่ 🌼🌼เพียง 50 คนเท่านั้น 🌸🌸จัดฟัน 32,999.- 💝💝ฟรี ถ่ายรูปวางแผนการรักษา. 💋💋ฟรี พิมพ์ฟัน. 🤗🤗ฟรี X-Ray ระบบ ดิจิตอล 3 มิติ วางแผนได้แม่นยำ. 💋💋ฟรี รีเทนเนอร์สีสันสดใส (50 คนแรกเท่านั้น!!). 🚗🚗คลีนิกทันตกรรม แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก เยื้ยงธนาคารกรุงไทย ใกล้ถนนคนเดินเซราะกราว. 👏👏ปราถนาให้ทุกคนมีรอยยิ้มสวยสดใส
คลิกติดต่อคลินิก Aspire Dental Clinic แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก

อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการ การแสดงศิลปวัฒธรรม รูปแบบการจัดงานให้สื่อมวลชนได้รับชมด้วย


ได้รับการสนับสนุน
บุรีรัมย์เวิลด์
👍👍👉โปรโมชั่นพิเศษสุดฉลองเปิดร้านใหม่ 🌼🌼เพียง 50 คนเท่านั้น 🌸🌸จัดฟัน 32,999.- 💝💝ฟรี ถ่ายรูปวางแผนการรักษา. 💋💋ฟรี พิมพ์ฟัน. 🤗🤗ฟรี X-Ray ระบบ ดิจิตอล 3 มิติ วางแผนได้แม่นยำ. 💋💋ฟรี รีเทนเนอร์สีสันสดใส (50 คนแรกเท่านั้น!!). 🚗🚗คลีนิกทันตกรรม แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก เยื้ยงธนาคารกรุงไทย ใกล้ถนนคนเดินเซราะกราว. 👏👏ปราถนาให้ทุกคนมีรอยยิ้มสวยสดใส
คลิกติดต่อคลินิก Aspire Dental Clinic แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า งานมหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2 กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

และเผยแพร่งานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาระดับชาติ และนานาชาติ สู่การพัฒนาต่อยอดให้สูงขึ้นและนำผลงานการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศในยุค 4.0 ตลอดทั้งเป็นการสร้างนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรให้เป็นนักวิจัยที่มีความเป็นผู้ประกอบการสามารถพัฒนาตนเอง มีการปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความกล้าคิด

กล้าสร้างสรรค์เกิดความรู้ใหม่สามารถใช้ได้จริง เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม ซึ่งในงานนี้มีการเปิดเวทีให้องค์กร นักวิจัย นักวิชาการ ประชาชนและผู้ที่สนใจได้นำเสนอผลงานและเยี่ยมชมผลการวิจัย ผลผลิต

ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่เกิดจากการศึกษาวิจัยประดิษฐ์คิดค้นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำวิจัย ซึ่งชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาการจะได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมราชภัฏมินิมาราธอน ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันราชภัฏ พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ด้วยพระบารมี จึงมีราชภัฏ” การประกวดแผนธุรกิจ การแข่งขันทักษะทางบัญชี การแข่งขันทักษะทางอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์

การแสดงวัฒนธรรมนานาชาติจากประเทศจีน เวียดนาม กัมพูชา ลาว อินโดนีเซีย การแสดงโขน การแสดงลิเก การประกวดเรื่องสั้นส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นเทิดพระเกียรติ การจัดตู้พรรณไม้น้ำเลียนแบบธรรมชาติ การแข่งขันแผนที่ทางความคิด การประกวดภาพยนตร์สั้น

การร่ายรำมวยไทย การแสดงวัฒนธรรม 4 ภูมิภาค การประกวดโปงลาง การประกวดดิจิทัลสร้างสรรค์ประเภท Stop Motion การเล่านิทานอาเชียน การแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า และการแสดงจำอวดหน้าม่าน และในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงขอเชิญนักเรียน นักศึกษา นักวิจัย ครู อาจารย์ ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมงานในการจัดงานครั้งนี้

ที่มา//ภาพข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์


Like it? Share with your friends!

เลือกรูปแบบกระทู้
เรื่องราว
ข้อความ ภาพ วิดีโอ หรืออื่นๆ
เรื่องราวแบบแบ่งหัวข้อ
แบ่งเรื่องราวของคุณตามหัวข้อ