ไม่มีหมวดหมู่

มอบจักรยานให้ นร.บุรีรัมย์ ขาดแคลน 100 คัน สามารถเดินทางมาเรียนหนังสือได้สะดวกยิ่งขึ้น


สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอบจักรยานให้ นร.บุรีรัมย์ ขาดแคลน 100 คัน สามารถเดินทางมาเรียนหนังสือได้สะดวกยิ่งขึ้น

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอบจักรยานให้ นร.บุรีรัมย์ ขาดแคลน 100 คัน สามารถเดินทางมาเรียนหนังสือได้สะดวกยิ่งขึ้น

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอบจักรยาน 100 คัน ให้กับโรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการ 50 ปี ส.อ.ท. มอบจักรยาน 7,000 คัน ปันรัก สู่โรงเรียนขาดแคลน เพื่อให้สามารถเดินทางมาเรียนหนังสือได้สะดวกยิ่งขึ้น เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาส

วันนี้ (20 ธ.ค. 60) นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานมอบจักรยานยืมเรียน จำนวน 100 คัน ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้กับเด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจนและบ้านอยู่ห่างไกลในจังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการ “50 ปี ส.อ.ท. มอบจักรยาน 7,000 คัน ปันรัก สู่โรงเรียนขาดแคลน” ที่บริเวณโดมสวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์


ได้รับการสนับสนุน
บุรีรัมย์เวิลด์
👍👍👉โปรโมชั่นพิเศษสุดฉลองเปิดร้านใหม่ 🌼🌼เพียง 50 คนเท่านั้น 🌸🌸จัดฟัน 32,999.- 💝💝ฟรี ถ่ายรูปวางแผนการรักษา. 💋💋ฟรี พิมพ์ฟัน. 🤗🤗ฟรี X-Ray ระบบ ดิจิตอล 3 มิติ วางแผนได้แม่นยำ. 💋💋ฟรี รีเทนเนอร์สีสันสดใส (50 คนแรกเท่านั้น!!). 🚗🚗คลีนิกทันตกรรม แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก เยื้ยงธนาคารกรุงไทย ใกล้ถนนคนเดินเซราะกราว. 👏👏ปราถนาให้ทุกคนมีรอยยิ้มสวยสดใส
คลิกติดต่อคลินิก Aspire Dental Clinic แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก

โดยมีนายไพรัตน์ เอื้อชูยศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายธีระศักดิ์ ธีระวาณิชย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ นายอิฐสราชัย ลำพา อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์ คณะครู และนักเรียนร่วมรับมอบจักรยานในครั้งนี้


ได้รับการสนับสนุน
บุรีรัมย์เวิลด์
👍👍👉โปรโมชั่นพิเศษสุดฉลองเปิดร้านใหม่ 🌼🌼เพียง 50 คนเท่านั้น 🌸🌸จัดฟัน 32,999.- 💝💝ฟรี ถ่ายรูปวางแผนการรักษา. 💋💋ฟรี พิมพ์ฟัน. 🤗🤗ฟรี X-Ray ระบบ ดิจิตอล 3 มิติ วางแผนได้แม่นยำ. 💋💋ฟรี รีเทนเนอร์สีสันสดใส (50 คนแรกเท่านั้น!!). 🚗🚗คลีนิกทันตกรรม แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก เยื้ยงธนาคารกรุงไทย ใกล้ถนนคนเดินเซราะกราว. 👏👏ปราถนาให้ทุกคนมีรอยยิ้มสวยสดใส
คลิกติดต่อคลินิก Aspire Dental Clinic แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก

ซึ่งโครงการมอบจักรยานปันรักสู่โรงเรียนขาดแคลนในครั้งนี้ เพื่อให้สามารถเดินทางไปเรียนหนังสือได้อย่างสะดวก เป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาในอีกทางหนึ่ง

นายไพรัตน์ เอื้อชูยศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เนื่องในโอกาสที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จะมีกำหนดครบรอบการก่อตั้ง 50 ปี ในปี พ.ศ.2560 สภาอุตสาหกรรมฯ จึงได้จัดโครงการดังกล่าว เพื่อมอบรถจักรยานให้กับนักเรียนในพื้นที่ต่างจังหวัดที่มีฐานะยากจนและบ้านอยู่ห่างไกลโรงเรียนได้ยืมเรียน

เพื่อให้สามารถเดินทางมาเรียนหนังสือได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อนักเรียนที่รับจักรยานในรุ่นนี้ที่เรียนจบแล้วจะต้องส่งมอบจักรยานสู่รุ่นน้องต่อไป โดยคณะครู อาจารย์ และนักเรียน จะต้องร่วมกันรับผิดชอบ ดูแลจักรยานให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ สามารถส่งต่อสู่นักเรียนรุ่นต่อไปได้

เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาส โดยโครงการในปี 2559 – 2560 ได้มอบรถจักรยานให้กับโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ รวมจำนวน 7,000 คัน

นนี้ (20 ธ.ค. 60) นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานมอบจักรยาน ในโครงการ 50 ปี ส.อ.ท. มอบจักรยาน 7,000 คัน ปันรัก สู่โรงเรียนขาดแคลน ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้กับโรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์ ณ โดมสวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เพื่อให้นักเรียนได้ยืมใช้เดินทางไปศึกษาเล่าเรียนสะดวกยิ่งขึ้น

นายธีรศักดิ์ ธีระวาณิชย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีกำหนดครบรอบการก่อตั้ง 50 ปี ในปี พ.ศ.2560 สภาอุตสาหกรรมฯ จึงได้จัดโครงการดังกล่าว

เพื่อมอบรถจักรยานให้กับนักเรียนในพื้นที่ต่างจังหวัด ที่มีฐานะยากจนและบ้านอยู่ห่างไกลโรงเรียน ได้ยืมเรียนเพื่อให้สามารถเดินทางมาเรียนหนังสือได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาส โดยโครงการในปี 2559 – 2560 ได้มอบรถจักรยานให้กับโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ รวมจำนวน 7,000 คัน

ทั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการสนับสนุนรถจักรยาน จำนวน 50 คัน และมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ร่วมสมทบอีก จำนวน 50 คัน รวมจักรยานที่มอบให้โรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งสิ้น จำนวน 100 คัน โดยกิจกรรมในครั้งนี้สามารถสร้างรอยยิ้มให้กับเยาวชนผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ดำรง โค่นถอน

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้สื่อข่าว : สุรชัย พิรักษา

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.บุรีรัมย์


Like it? Share with your friends!

เลือกรูปแบบกระทู้
เรื่องราว
ข้อความ ภาพ วิดีโอ หรืออื่นๆ
เรื่องราวแบบแบ่งหัวข้อ
แบ่งเรื่องราวของคุณตามหัวข้อ