ไม่มีหมวดหมู่

มอบผ้าห่มพระราชทาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 นางรองบุรีรัมย์


มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบผ้าห่มพระราชทาน แก่นักเรียนทุนพระราชทานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

วันนี้ (20 ก.พ. 60 ) นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ในหลวงรัชการที่ 9 จำนวน 220 ผืน แก่นักเรียนเข้ารับที่เข้ารับการศึกษาใหม่ เพื่อบรรเทาความหนาวเย็นซึ่งขณะนี้พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์มีสภาพอากาศที่หนาวเย็น


ได้รับการสนับสนุน
บุรีรัมย์เวิลด์
👍👍👉โปรโมชั่นพิเศษสุดฉลองเปิดร้านใหม่ 🌼🌼เพียง 50 คนเท่านั้น 🌸🌸จัดฟัน 32,999.- 💝💝ฟรี ถ่ายรูปวางแผนการรักษา. 💋💋ฟรี พิมพ์ฟัน. 🤗🤗ฟรี X-Ray ระบบ ดิจิตอล 3 มิติ วางแผนได้แม่นยำ. 💋💋ฟรี รีเทนเนอร์สีสันสดใส (50 คนแรกเท่านั้น!!). 🚗🚗คลีนิกทันตกรรม แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก เยื้ยงธนาคารกรุงไทย ใกล้ถนนคนเดินเซราะกราว. 👏👏ปราถนาให้ทุกคนมีรอยยิ้มสวยสดใส
คลิกติดต่อคลินิก Aspire Dental Clinic แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก


ได้รับการสนับสนุน
บุรีรัมย์เวิลด์
👍👍👉โปรโมชั่นพิเศษสุดฉลองเปิดร้านใหม่ 🌼🌼เพียง 50 คนเท่านั้น 🌸🌸จัดฟัน 32,999.- 💝💝ฟรี ถ่ายรูปวางแผนการรักษา. 💋💋ฟรี พิมพ์ฟัน. 🤗🤗ฟรี X-Ray ระบบ ดิจิตอล 3 มิติ วางแผนได้แม่นยำ. 💋💋ฟรี รีเทนเนอร์สีสันสดใส (50 คนแรกเท่านั้น!!). 🚗🚗คลีนิกทันตกรรม แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก เยื้ยงธนาคารกรุงไทย ใกล้ถนนคนเดินเซราะกราว. 👏👏ปราถนาให้ทุกคนมีรอยยิ้มสวยสดใส
คลิกติดต่อคลินิก Aspire Dental Clinic แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก

อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ทัดเทียมกับโรงเรียนอื่น มีสิทธิและโอกาสได้รับบริการขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง เติมเต็มให้แก่นักเรียนที่ขาดโอกาส ได้มีการศึกษาที่ดี มีคุณธรรม มีความพร้อมด้านอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองได้

โดยมีนายเพชร สุพพัตกุล นายอำเภอนางรอง นางกนกวลี กรเกศกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประกอบพิธี มอบสิ่งของพระราชทานด้วยความปลาบปลื้ม หาที่สุดมิได้ ที่ทรงห่วงใยเด็กเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อน นักเรียนทุกคนต่างตั้งสัตย์ปฏิญาณว่าจะนำผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์และจะเทิดทูนให้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้อยู่คู่ประเทศไทยต่อไป

สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ เดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2512 ณ หมู่ที่ 3 ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ บนพื้นที่ 417 ไร่ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 รับเข้าอยู่ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 จึงเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง เป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ รวมระยะเวลา 48 ปี เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบอยู่ประจำ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ให้กับเด็กด้อยโอกาส 10 ประเภท ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยจังหวัดบุรีรัมย์ นครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ จัดการศึกษาหลักสูตรควบคู่กับการฝึกทักษะอาชีพ และทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้สามารถพึ่งตนเองได้และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติในอนาคต

ปัจจุบันโรงเรียนราชประชานะเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ มีนักเรียนอยู่ในการดูแลจำนวนทั้งสิ้น 755คน มีครูและบุคลากรรวม 80 คน ประกอบไปด้วย ข้าราชการครู 44 คน พนักงานราชการ 13 คน ครูอัตราจ้าง 3 คน ลูกจ้างประจำ 3 คน พี่เลี้ยงเด็กพิการ 16 คน ครูธุรการ 1 คน ซึ่งในปี 2559 ที่ผ่านมานักเรียน ครู และโรงเรียนฯ มีผลงาน นวัตกรรมที่โดดเด่นจนได้รับรางวัลในระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับประเทศหลายรางวัล

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์


Like it? Share with your friends!

0 Comments

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

เลือกรูปแบบกระทู้
เรื่องราว
ข้อความ ภาพ วิดีโอ หรืออื่นๆ
เรื่องราวแบบแบ่งหัวข้อ
แบ่งเรื่องราวของคุณตามหัวข้อ