(มีคลิป) กันจือเจิงบาตร!! การแสดงส่งสการดวงวิญญาณแบบอีสานใต้ ที่หาชมได้ยาก


ความหมาย คำว่าส่งสการ เป็นคำที่เพี้ยนมาจากคำว่า “ส่งสักการะ” ในพจนานุกรมฉบับแม่ฟ้าหลวงเล่มที่ ๒ ได้ให้ความหมายของคำว่า ส่งสการ ไว้ดังนี้ ส่งฯ=ส่ง ทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเคลื่อนพ้นจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เพื่อให้ถึงผู้รับ หรือหมายด้วยอาการต่าง ๆ กัน ก.๒ เสีย,ให้ เช่น การบวงสรวง,มอบให้ มอบให้ตามพิธีกรรม

ส่งฯสการฯ=พิธีกรรมเกี่ยวกับการปลงศพ

การส่งสการนั้นเป็นคำที่มีมาแต่โบราณปรากฏในตำนานอยู่หลายแห่งได้กล่าวถึงคำว่า ส่งสการ ปัจจุบันบางแห่งก็ยังใช้อยู่บ้างถึงแม้ว่าจะมีคำอื่น ๆ มาแทน ทำไมต้องใช้คำว่าส่งสการหากดูตามพจนานุกรมได้อธิบายมาก็น่าจะเป็นไปตามนั้นคือ

เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้ที่ตายไปโดยจัดเครื่องสักการให้สมฐานะแก่ผู้ตายนั้น ๆ ปราสาทชนิดต่าง ๆ ก็ดี สัตว์หิมพานต์ก็ดี ดอกไม้จันก็ดี และเครื่องไทยทานต่าง ๆ ก็ดีล้วนอยู่ในคำว่า เครื่องสักการทั้งสิ้น

เครื่องสักการะนี้จะมอบให้โดยตรงก็ได้หรือมอบผ่านทางตัวแทนก็ได้เช่น พระสงฆ์-สามเณร เป็นต้น และยังมีคำที่ควบคู่กับคำว่า ส่งสการก็คือ ตานคาบ ตานคาบหมายถึงการทำบุญแก่ผู้ตายในขณะที่มีศพตั้งอยู่ในบ้านหรือสถานที่ใด

เมื่อเอาคำสองพยางค์มารวมกันก็จะเป็นคำว่า ส่งสการตานคาบ ปัจจุบันคำว่า ส่งสการ นั้นมิได้ค่อยได้ใช้กันนักแต่ก็มีคำอื่นมาแทนเช่นคำว่า ปลงศพ,เสียศพ, เผาศพ (ข้อมูลโดย ส่งสการ.คอม)

ซึ่งคลิปการแสดงนี้ ได้เผยแพร่โดย (ครูเพลง) ครู สัญญาลักษณ์ ดอนศรี เป็นการแสดงส่งสการ แบบอีสานใต้ ดั่งเดิมแบบโบราณขนานแท้ ซึ่งนับวันจะเลือนหาย และหาชมได้ยาก ซึ่งแสดงโดย คณะศิลปินบ้านป่า นักเรียนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

เป็นการแสดงใน งานพระราชทานเพลิงศพ นายขจรธน จุดโต อดีต ส.ส.บุรีรัมย์ 4 สมัย ณ ฌาปณสถานวัดแจ้ง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ขอบคุณคลิปการแสดงโดย… FB สัญญาลักษณ์ ดอนศรี

Comments

comments


Like it? Share with your friends!

545 shares

You may also like

DON'T MISS

เลือกรูปแบบกระทู้
เรื่องราว
ข้อความ ภาพ วิดีโอ หรืออื่นๆ
เรื่องราวแบบแบ่งหัวข้อ
แบ่งเรื่องราวของคุณตามหัวข้อ