ถนนใหม่ เส้นบ้านกะหาด-หนองใหญ่-อาเกียน ขอบคุณผู้ที่มีสวนเกี่ยวข้องทุกท่าน

[รีวิว] ถนนใหม่ เส้นบ้านกะหาด-หนองใหญ่-อาเกียน ขอบคุณผู้ที่มีสวนเกี่ยวข้องทุกท่าน

แบ่งปัน
บุรีรัมย์

รีวิวถนนใหม่ครับ เส้นบ้านกะหาด-หนองใหญ่-อาเกียน ขอบคุณผู้ที่มีสวนเกี่ยวข้องทุกท่านครับ

วันนี้ 23 พ.ย. แอดมินได้รับการแจ้งข่าวสารจากคุณ Naiyanit Chaduangrum https://www.facebook.com/turngburiram ว่าด้วยเรื่องของถนนใหม่ เส้นบ้านกะหาด-หนองใหญ่-อาเกียน พร้อมกับแคปชั่นรายงานสถานการณ์ดังนี้

รีวิวถนนใหม่ครับ เส้นบ้านกะหาด-หนองใหญ่-อาเกียน ขอบคุณผู้ที่มีสวนเกี่ยวข้องทุกท่านครับ

บุรีรัมย์

ถนนใหม่บุรีรัมย์

จากคุณ https://www.facebook.com/turngburiram

คอมเม้นต์

คอมเม้นต์