ลอด 15 ช่องประตูแบบพนมรุ้ง!!! ส่องรถไฟรางคู่ สถานีต่อไป “สถานีบุรีรัมย์” ชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี


หลังจากที่เราได้ทราบข่าวดีกันไปแล้วสำหรับโครงการก่อสร้างทางรถไฟรางคู่ เส้นชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี ที่ขณะนี้โครงการฯ อยู่ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย คาดว่าจะนำเสนอกระทรวงคมนาคม และรัฐบาลภายในปีนี้ (๒๕๖๐) เส้นทางรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – อุบลราชธานี ผ่าน ๕ จังหวัด ๑๖ อำเภอ ๓๕ สถานี รูปแบบของสถานีรถไฟบุรีรัมย์จะยกระดับขึ้น เช่นเดียวกับสถานีสุรินทร์ และสถานี ศรีสะเกษ โดยจะยกสูงจากพื้นขึ้น ๑๐ เมตร ความยาวของทางยกระดับ ๕.๒ กิโลเมตร ทางยกระดับ (Overpass)

วันนี้ BURIRAM WORLD : มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม. จะพาไปยลโฉมกันดีกว่าว่า ภาพเรนเดอร์ของโครงการนี้ที่ทางสถานีรถไฟบุรีรัมย์ได้นำเสนอไปยังคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนายอำเภอ และ ภาคเอกชน ประจำเดือนมกราคม 2560 (ครั้งที่ 1/2560) เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องหอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์นั้นจะมีอะไรน่าตื่นตาตื่นใจกันบ้าง ไปดูกันเลย

โครงการรถไฟทางคู่ ชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี

ภาพนี้เป็นภาพแผนที่โครงข่ายเส้นทางรถไฟทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยในอนาคต ซึ่งหากทุกท่านสังเกต จะพบว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ภาครัฐให้ความสำคัญกับการพัฒนาเส้นทางรถไฟอย่างต่อเนื่อง มีการบรรจุโครงการรถไฟอยู่ในแผนงานอยู่เสมอ เช่นเดียวกับรัฐบาลชุดปัจจุบัน ครม. มีมติเมื่อวันที่ 21 ต.ค.57 เห็นชอบแผนการดำเนินการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 5 เส้นทางในปีงบประมาณ 2558 และได้เห็นชอบให้ทำการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด อีก 8 เส้นทาง ลงในแผนการดำเนินการระยะที่ 2 (พ.ศ.2559-2563) ซึ่งเส้นทางเด่นชัย-เชียงใหม่ของเราก็ได้ถูกบรรจุไว้ในแผนระยะที่ 2 นี้

โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ–อุบลราชธานี

มีจุดเริ่มต้นที่จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณสถานีชุมทางถนนจิระ (กม. 270+000) และสิ้นสุดที่สถานีอุบลราชธานี (กม. 577+609) ระยะทางรวมประมาณ 307.6 กิโลเมตร ผ่าน 5 จังหวัด 16 อำเภอ ประกอบด้วย 35 สถานี (ไม่รวมสถานีชุมทางถนนจิระ ซึ่งถูกออกแบบไว้ในโครงการมาบกระเบา-ชุมทางถนนจิระ) และ 6 ป้ายหยุดรถ

แนวเส้นทางรถไฟปัจจุบัน

แนวเส้นทางดิ่ง

ในขั้นตอนของการศึกษาเราจะทำการพิจารณาความเหมาะสมของตำแหน่งที่ตั้ง CY เพิ่มเติมในช่วงชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี โดยจะพิจารณาตำแหน่งให้สอดคล้องกับปริมาณสินค้าที่จะขนส่งในภูมิภาคนี้

แสดงตัวอย่างทัศนียภาพ สถานีบุรีรัมย์ (สถานีขนาดใหญ่ยกระดับ TYPE 2) รูปแบบที่ 3 Demolish & New Construction

ข้อมูลจากรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนายอำเภอ และ ภาคเอกชน ประจำเดือนมกราคม 2560 (ครั้งที่ 1/2560) เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น.

Comments

comments


Like it? Share with your friends!

8.2k shares

You may also like

DON'T MISS

เลือกรูปแบบกระทู้
เรื่องราว
ข้อความ ภาพ วิดีโอ หรืออื่นๆ
เรื่องราวแบบแบ่งหัวข้อ
แบ่งเรื่องราวของคุณตามหัวข้อ