ลาวฟิน หิมะตกแม่คะนิ้งเกลื่อนพื้น หนาวสุดอุณหภูมติดลบ 3 องศา

ลาวฟิน หิมะตกแม่คะนิ้งเกลื่อนพื้น หนาวสุดอุณหภูมติดลบ 3 องศา

แบ่งปัน

ที่ สปป ลาว ได้มีการแพร่ภาพผ่านเฟสบุค Laos Picture
เป็นภาพหิมะตกและปกคลุมบริเวรพื้นหนาตา

image image image image image image image image image image image

คอมเม้นต์

คอมเม้นต์