ไม่มีหมวดหมู่

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์


ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์

ภารกิจศูนย์ดำรงธรรม

รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ รับปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน ทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556

โครงสร้างศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์มีองค์ประกอบ 4 ส่วนหลัก ดังนี้


ได้รับการสนับสนุน
บุรีรัมย์เวิลด์
👍👍👉โปรโมชั่นพิเศษสุดฉลองเปิดร้านใหม่ 🌼🌼เพียง 50 คนเท่านั้น 🌸🌸จัดฟัน 32,999.- 💝💝ฟรี ถ่ายรูปวางแผนการรักษา. 💋💋ฟรี พิมพ์ฟัน. 🤗🤗ฟรี X-Ray ระบบ ดิจิตอล 3 มิติ วางแผนได้แม่นยำ. 💋💋ฟรี รีเทนเนอร์สีสันสดใส (50 คนแรกเท่านั้น!!). 🚗🚗คลีนิกทันตกรรม แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก เยื้ยงธนาคารกรุงไทย ใกล้ถนนคนเดินเซราะกราว. 👏👏ปราถนาให้ทุกคนมีรอยยิ้มสวยสดใส
คลิกติดต่อคลินิก Aspire Dental Clinic แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก

1.คณะที่ปรึกษา
2.คณะกรรมการบริหารศูนย์
3.ผู้อำนวยการศูนย์ (รองผู้ว่าราชการจังหวัด)
4.ส่วนงานที่ขับเคลื่อนการดำเนินงาน 4 ส่วนย่อย ได้แก่ ส่วนรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ส่วนบริการข้อมูลข่าวสาร ส่วนบริการประชาชน และ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ


ได้รับการสนับสนุน
บุรีรัมย์เวิลด์
👍👍👉โปรโมชั่นพิเศษสุดฉลองเปิดร้านใหม่ 🌼🌼เพียง 50 คนเท่านั้น 🌸🌸จัดฟัน 32,999.- 💝💝ฟรี ถ่ายรูปวางแผนการรักษา. 💋💋ฟรี พิมพ์ฟัน. 🤗🤗ฟรี X-Ray ระบบ ดิจิตอล 3 มิติ วางแผนได้แม่นยำ. 💋💋ฟรี รีเทนเนอร์สีสันสดใส (50 คนแรกเท่านั้น!!). 🚗🚗คลีนิกทันตกรรม แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก เยื้ยงธนาคารกรุงไทย ใกล้ถนนคนเดินเซราะกราว. 👏👏ปราถนาให้ทุกคนมีรอยยิ้มสวยสดใส
คลิกติดต่อคลินิก Aspire Dental Clinic แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก

คำสั่งจังหวัด เรื่องการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ คลิ๊ก 

โครงสร้างศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ คลิ๊ก! 

สถานที่ตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 1 ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
เบอร์ติดต่อ : 044 666 847 , 044 666 563
สายด่วน : 1567
เวลารับเรื่อง : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

หากท่านมีทุกข์ ไม่ได้รับความเป็นธรรม ต้องการร้องเรียน ร้องทุกข์
ท่านสามารถร้องทุกข์ ร้องเรียนได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 

1. ทางโทรศัพท์ 044-666-847
2. ทางไปรษณีย์ โดย จ่าหน้าถึง

“ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ”
ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์
1159 เขากระโดง ต.เสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทร.044-666-847

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่นี่ คลิ๊ก!! 

3. เดินทางมาร้องทุกข์ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 1 เลขที่ 1159 เขากระโดง ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 
4. ร้องทุกข์ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยกรอกลงในแบบฟอร์มด้านล่าง

ที่มาข้อมูล : ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์


Like it? Share with your friends!

เลือกรูปแบบกระทู้
เรื่องราว
ข้อความ ภาพ วิดีโอ หรืออื่นๆ
เรื่องราวแบบแบ่งหัวข้อ
แบ่งเรื่องราวของคุณตามหัวข้อ