สร้างกติกา!! หวังใช้ป่าอย่างยั่งยืน นักล่าของป่าต้องรู้ …เขาอังคารมีกฏต้องใช้ร่วมกัน


Facebook เพจอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศผ่านหน้าเพจ มีข้อความขอความร่วมมือประชาชนที่มาหาของป่า บริเวณป่าเขาอังคาร ต.เจริญสุข มีข้อความดังนี้ !!  

เรียนขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ผู้ที่จะมาเก็บหาของป่าบนป่าเขาอังคาร ตุ.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
-ให้เก็บ ใบ ยอด ดอก เท่าไหร่ไม่ว่า แต่ห้าม ขุด ตัด โค้น ถอน เคลื่อนย้ายพันธุ์ไม้ และให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้
#เก็บแค่พอกิน อย่าคิดเป็นเจ้าของเพียงผู้เดียว

ซึ่งในฤดูฝนของแต่ละปี จะมีนักล่าเห็ดจากทั่วทุกสารทิศ แห่เดินทางมาเก็บเห็ดหาของป่าที่เขาอังคารเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ป่ายังคงสภาพอุดมสมบูรณ์ มีของป่าให้เราได้ พึ่งพาหากินตลอดไป ต้องร่วมด้วยช่วยกันอนุรักษ์ และดูแล ปฎิบัติตามกฏกติกา เพื่อจะให้ผืนป่ายังคงอยู่ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ตลอดไป

 

Comments

comments


Like it? Share with your friends!

5.9k shares

You may also like

DON'T MISS

เลือกรูปแบบกระทู้
เรื่องราว
ข้อความ ภาพ วิดีโอ หรืออื่นๆ
เรื่องราวแบบแบ่งหัวข้อ
แบ่งเรื่องราวของคุณตามหัวข้อ