ส่องราคาข้าววันนี้!!! 4 จังหวัดอีสาน บุรีรัมย์ สุรินทร์ โคราช ชัยภูมิ และสินค้าเกษตรอื่นๆ

ส่องราคาข้าววันนี้!!! 4 จังหวัดอีสาน บุรีรัมย์ สุรินทร์ โคราช ชัยภูมิ และสินค้าเกษตรอื่นๆ

แบ่งปัน

รายงานราคาพืชผลทางการเกษตรประจำสัปดาห์ที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2560 (วันที่ 8 – 14 พฤษภาคม 2560)

ราคาข้าววันนี้

ราคาข้าวบุรีรัมย์
ราคาข้าว

คอมเม้นต์

คอมเม้นต์