ไม่มีหมวดหมู่

ส่องโครงการ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จังหวัดบุรีรัมย์


เปิดแผนพัฒนา 3 ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ (ปี 2559-2561) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาที่ 6พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จังหวัดบุรีรัมย์ วางงบประมาณ พัฒนา ซ่อม สร้างถนน

ประกอบด้วย

อำเภอปะคำ 18 โครงการ


ได้รับการสนับสนุน
บุรีรัมย์เวิลด์
👍👍👉โปรโมชั่นพิเศษสุดฉลองเปิดร้านใหม่ 🌼🌼เพียง 50 คนเท่านั้น 🌸🌸จัดฟัน 32,999.- 💝💝ฟรี ถ่ายรูปวางแผนการรักษา. 💋💋ฟรี พิมพ์ฟัน. 🤗🤗ฟรี X-Ray ระบบ ดิจิตอล 3 มิติ วางแผนได้แม่นยำ. 💋💋ฟรี รีเทนเนอร์สีสันสดใส (50 คนแรกเท่านั้น!!). 🚗🚗คลีนิกทันตกรรม แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก เยื้ยงธนาคารกรุงไทย ใกล้ถนนคนเดินเซราะกราว. 👏👏ปราถนาให้ทุกคนมีรอยยิ้มสวยสดใส
คลิกติดต่อคลินิก Aspire Dental Clinic แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 9 โครงการ


ได้รับการสนับสนุน
บุรีรัมย์เวิลด์
👍👍👉โปรโมชั่นพิเศษสุดฉลองเปิดร้านใหม่ 🌼🌼เพียง 50 คนเท่านั้น 🌸🌸จัดฟัน 32,999.- 💝💝ฟรี ถ่ายรูปวางแผนการรักษา. 💋💋ฟรี พิมพ์ฟัน. 🤗🤗ฟรี X-Ray ระบบ ดิจิตอล 3 มิติ วางแผนได้แม่นยำ. 💋💋ฟรี รีเทนเนอร์สีสันสดใส (50 คนแรกเท่านั้น!!). 🚗🚗คลีนิกทันตกรรม แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก เยื้ยงธนาคารกรุงไทย ใกล้ถนนคนเดินเซราะกราว. 👏👏ปราถนาให้ทุกคนมีรอยยิ้มสวยสดใส
คลิกติดต่อคลินิก Aspire Dental Clinic แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก

อำเภอบ้านกรวด 25 โครงการ

อำเภอกระสัง 22 โครงการ

อำเภอพุทไธสง 6 โครงการ

อำเภอนางรอง 23 โครงการ

อำเภอหนองกี่ 1 โครงการ

อำเภอพลับพลาชัย 13 โครงการ

อำเภอโนนสุวรรณ 13 โครงการ

อำเภอโนนดินแดง 9 โครงการ

อำเภอหนองหงส์ 30 โครงการ

อำเภอละหานทราย 35 โครงการ

อำเภอนาโพธิ์  12 โครงการ

อำเภอคูเมือง 17  โครงการ

อำเภอประโคนชัย 56 โครงการ

อำเภอเมือง 60 โครงการ

อำเภอลำปลายมาศ 40 โครงการ

อำเภอสตึก 28 โครงการ

อำเภอชำนิ 13 โครงการ

อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 27 โครงการ

อำเภอปะคำ 

1

2

3

4

y

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 

01

02

03

อำเภอบ้านกรวด

01

02

03

04

05

06

07

อำเภอกระสัง

01

02

03

04

05

06

อำเภอพุทไธสง 

001

002

อำเภอนางรอง 

01

02

03

04

05

06

อำเภอหนองกี่

001

อำเภอพลับพลาชัย

พลับ

01

02

03

อำเภอโนนสุวรรณ

01

02

03

04

อำเภอโนนดินแดง

โนน

01

02.

อำเภอหนองหงส์

หนอง

01

02

03

04

05

06

07

อำเภอละหานทราย

01

02

03

04

05

06

07

08

09

อำเภอนาโพธิ์

01

02

03

อำเภอคูเมือง

01

040203

อำเภอประโคนชัย

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

อำเภอเมือง

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

14

15

16

17

18.

อำเภอลำปลายมาศ

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

122

อำเภอสตึก

1

2

3

4

5

6

7

8

อำเภอชำนิ

1

2

3

4

5

อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์

1 5

2

3

4

5

6

7

8

Untitled-1

ข้อมูล… แผนพัฒนา 3 ปี องค์การบริการส่วนจังหวัดบุรีรัมย์


Like it? Share with your friends!

เลือกรูปแบบกระทู้
เรื่องราว
ข้อความ ภาพ วิดีโอ หรืออื่นๆ
เรื่องราวแบบแบ่งหัวข้อ
แบ่งเรื่องราวของคุณตามหัวข้อ