อปท. วัด โรงเรียน ที่ จ.บุรีรัมย์ เปิดพื้นที่ว่างให้ชาวนาตากข้าวฟรี ลดความชื้นก่อนนำไปขาย

อปท. วัด โรงเรียน ที่ จ.บุรีรัมย์ เปิดพื้นที่ว่างให้ชาวนาตากข้าวฟรี ลดความชื้นก่อนนำไปขาย

แบ่งปัน

อปท. วัด โรงเรียน ที่ จ.บุรีรัมย์ เปิดพื้นที่ว่างให้ชาวนาตากข้าวฟรี ลดความชื้นก่อนนำไปขาย

อปท. วัด โรงเรียน ที่จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดพื้นที่ว่างให้ชาวนาตากข้าวฟรี ลดความชื้นก่อนนำไปขาย

เทศบาล อบต. วัด โรงเรียนหลายแห่งที่จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดพื้นที่ว่างให้ชาวนานำข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวแล้วไปตากลดความชื้นก่อนนำไปขาย เพื่อช่วยเหลือชาวนาไม่ให้ถูกโรงสีกดราคา ขณะพื้นที่ว่างตามชุมชนและถนนในหมู่บ้านถูกจับจองนำข้าวเปลือกไปตากจนเต็มพื้นที่แล้ว ชาวนาเผยต้องเร่งเก็บเกี่ยวไปขายช่วงต้นฤดูหากข้าวทะลักออกสู่ตลาดมากจะทำราคาดิ่งลง

หลังจากเข้าสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว เกษตรกรในหลายพื้นที่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ต่างพากันจ้างรถเกี่ยว เร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวในแปลงนาของตัวเองเพื่อออกสู่ตลาด แต่ก่อนจะนำไปขายเกษตรกรส่วนมากต่างพากันนำข้าวเปลือกไปตากเพื่อลดความชื้น ทำให้ลานตากข้าวในชุมชน และถนนในหมู่บ้าน ตำบลแทบทุกสายถูกเกษตรกรจับจองเป็นพื้นที่ตากข้าวจนเต็มแต่ก็ยังไม่เพียงพอ

จนทางเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) วัด โรงเรียนหลายแห่งทั้งในเขตอำเภอเมือง นางรอง และอำเภอโนนสุวรรณ ได้เปิดพื้นที่ว่างให้เกษตรกรนำข้าวเปลือกไปตากฟรี เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวนา ได้มีสถานที่ตากข้าวเพื่อลดความชื้นก่อนจะนำไปขาย เพราะหากนำข้าวเปลือกที่เกี่ยวสดไปขายจะถูกกดราคาเหลือเพียงกิโลกรัมละ 8 – 9 บาท แต่หากตากแห้งแล้วจะขายได้กิโลกรัมละ 10 – 11 บาท

ทั้งนี้สาเหตุที่เกษตรกรต้องเร่งเก็บเกี่ยวข้าวไปขายตั้งแต่ต้นฤดูเพราะเกรงว่า หากรอไปขายช่วงที่ขายทะลักออกสู่ตลาดพร้อมกันเป็นจำนวนมาก จะทำให้ราคาข้าวตกต่ำลงไปมากกว่านี้อีก

เกษตรกรตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ รายหนึ่งบอกว่า ที่ต้องเร่งเก็บเกี่ยวข้าวไปขายช่วงต้นฤดูเพราะยังได้ราคาดี แต่หากรอให้ผลผลิตข้าวออกสู่ตลาดพร้อมกันเป็นจำนวนมาก อาจจะทำให้ราคาตกต่ำลงกว่านี้อีก

แต่ที่เป็นปัญหาขณะนี้คือสถานที่ตากตามถนน และลานตากในหมู่บ้านไม่เพียงพอ ทางเทศบาล อบต. จึงได้เปิดพื้นที่ว่างรอบบริเวณสำนักงานให้เกษตรกรตากฟรี เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวนาได้เป็นอย่างดี เพราะช่วงนี้บางวันก็มีฝนตกหากไม่มีสถานที่ตากก็จะทำให้ข้าวเปียกและมีความชื้นสูง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สมบูรณ์ แจ้งกูล

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.บุรีรัมย์

คอมเม้นต์

คอมเม้นต์