ไม่มีหมวดหมู่

เกษตรบ้านด่าน รุกถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยี จ่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต 20 เปอร์เซ็นต์ตามเป้า


เกษตรอำเภอบ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ร่วมกับศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และปศุสัตว์จังหวัด รุกถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยี พร้อมสาธิตวิธีลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และกำจัดศัตรูพืชให้เกษตรกรนำไปปรับใช้ก่อนเริ่มฤดูกาลผลผลิตใหม่ เพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้ได้ 20 เปอร์เซ็นต์ตามเป้า

(20 พ.ค.60) เกษตรอำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบ้านด่าน และปศุสัตว์จังหวัด จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 12 ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน


ได้รับการสนับสนุน
บุรีรัมย์เวิลด์
👍👍👉โปรโมชั่นพิเศษสุดฉลองเปิดร้านใหม่ 🌼🌼เพียง 50 คนเท่านั้น 🌸🌸จัดฟัน 32,999.- 💝💝ฟรี ถ่ายรูปวางแผนการรักษา. 💋💋ฟรี พิมพ์ฟัน. 🤗🤗ฟรี X-Ray ระบบ ดิจิตอล 3 มิติ วางแผนได้แม่นยำ. 💋💋ฟรี รีเทนเนอร์สีสันสดใส (50 คนแรกเท่านั้น!!). 🚗🚗คลีนิกทันตกรรม แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก เยื้ยงธนาคารกรุงไทย ใกล้ถนนคนเดินเซราะกราว. 👏👏ปราถนาให้ทุกคนมีรอยยิ้มสวยสดใส
คลิกติดต่อคลินิก Aspire Dental Clinic แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก


ได้รับการสนับสนุน
บุรีรัมย์เวิลด์
👍👍👉โปรโมชั่นพิเศษสุดฉลองเปิดร้านใหม่ 🌼🌼เพียง 50 คนเท่านั้น 🌸🌸จัดฟัน 32,999.- 💝💝ฟรี ถ่ายรูปวางแผนการรักษา. 💋💋ฟรี พิมพ์ฟัน. 🤗🤗ฟรี X-Ray ระบบ ดิจิตอล 3 มิติ วางแผนได้แม่นยำ. 💋💋ฟรี รีเทนเนอร์สีสันสดใส (50 คนแรกเท่านั้น!!). 🚗🚗คลีนิกทันตกรรม แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก เยื้ยงธนาคารกรุงไทย ใกล้ถนนคนเดินเซราะกราว. 👏👏ปราถนาให้ทุกคนมีรอยยิ้มสวยสดใส
คลิกติดต่อคลินิก Aspire Dental Clinic แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก

เพื่อเป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ 4 ตำบลของอำเภอบ้านด่าน ได้นำความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และภูมิปัญญาในการทำเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพแต่ละพื้นที่ ก่อนจะเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้เกษตรกรได้เรียนรู้การลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และรายได้จากการทำการเกษตรให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการจัดงานครั้งนี้ยังได้มีการจัดสถานีถ่ายทอดความรู้พร้อมสาธิตวิธีขั้นตอน 5 สถานี คือ

สถานีลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ,

สถานีการปรับปรุงบำรุงดิน ,

สถานีการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ ,

การจัดทำบัญชีครัวเรือน

และการเลี้ยงหมูหลุม

เพื่อให้เกษตรกรที่มาร่วมงานได้ศึกษาเรียนรู้และนำไปปรับใช้ในการทำการเกษตร

ด้านนางไพรวัลย์ ค้าคล่อง เกษตรอำเภอบ้านด่าน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี และสาธิตการปรับปรุงบำรุงดิน การกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีที่ปลอดภัย รวมถึงการจัดทำบัญชีครัวเรือน

เพื่อให้เกษตรกรได้นำความรู้ไปปรับใช้ในการทำการเกษตรก่อนจะถึงฤดูกาลเพาะปลูกใหม่ที่จะถึงนี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตให้ได้ 20 เปอร์เซ็นต์ และเพิ่มผลผลิตให้ได้ 20 เปอร์เซ็นต์ตามนโยบายรัฐบาล

สุรชัย พิรักษา / บุรีรัมย์​


Like it? Share with your friends!

เลือกรูปแบบกระทู้
เรื่องราว
ข้อความ ภาพ วิดีโอ หรืออื่นๆ
เรื่องราวแบบแบ่งหัวข้อ
แบ่งเรื่องราวของคุณตามหัวข้อ