ไม่มีหมวดหมู่

เทศบาลเมืองชุมเห็ด จ.บุรีรัมย์ ระดมทุกภาคส่วนกำจัดผักตบชวาในโครงการ“ประชารัฐร่วมใจ คลองชุมเห็ดน้ำใส ไร้ผักตบชวา”


เทศบาลเมืองชุมเห็ด จ.บุรีรัมย์ ระดมทุกภาคส่วนกำจัดผักตบชวาในโครงการ”ประชารัฐร่วมใจ คลองชุมเห็ดน้ำใส ไร้ผักตบชวา”

วันนี้ (14 ก.ค.60) 10.00 น. นางสาวเมตตา สินยบุตร นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ประชารัฐร่วมใจ คลองชุมเห็ดน้ำใส ไร้ผักตบชวา” โดยมี นายสมศักดิ์ แมนไธสง นายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.) ตำบลชุมเห็ด ภาคีเครือข่ายและประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งได้รับการสนับสนุนกำลังทหารจาก มณฑลทหารบกที่ 26 ร่วมกันกำจัดผักตบชวาและวัชพืช


ได้รับการสนับสนุน
บุรีรัมย์เวิลด์
👍👍👉โปรโมชั่นพิเศษสุดฉลองเปิดร้านใหม่ 🌼🌼เพียง 50 คนเท่านั้น 🌸🌸จัดฟัน 32,999.- 💝💝ฟรี ถ่ายรูปวางแผนการรักษา. 💋💋ฟรี พิมพ์ฟัน. 🤗🤗ฟรี X-Ray ระบบ ดิจิตอล 3 มิติ วางแผนได้แม่นยำ. 💋💋ฟรี รีเทนเนอร์สีสันสดใส (50 คนแรกเท่านั้น!!). 🚗🚗คลีนิกทันตกรรม แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก เยื้ยงธนาคารกรุงไทย ใกล้ถนนคนเดินเซราะกราว. 👏👏ปราถนาให้ทุกคนมีรอยยิ้มสวยสดใส
คลิกติดต่อคลินิก Aspire Dental Clinic แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก
คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram

ในบริเวณห้วยชุมเห็ดที่ขึ้นปกคลุมลำน้ำมีความยาวประมาณ 5 กม. เพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวากีดขวางการไหลของน้ำ ซึ่งเป็นต้นเหตุทำให้เกิดปัญหาน้ำไหลไม่สะดวก ทำให้แหล่งน้ำตื้นเขิน น้ำเน่าเสียและท่วมขังในช่วงฤดูน้ำหลาก


ได้รับการสนับสนุน
บุรีรัมย์เวิลด์
👍👍👉โปรโมชั่นพิเศษสุดฉลองเปิดร้านใหม่ 🌼🌼เพียง 50 คนเท่านั้น 🌸🌸จัดฟัน 32,999.- 💝💝ฟรี ถ่ายรูปวางแผนการรักษา. 💋💋ฟรี พิมพ์ฟัน. 🤗🤗ฟรี X-Ray ระบบ ดิจิตอล 3 มิติ วางแผนได้แม่นยำ. 💋💋ฟรี รีเทนเนอร์สีสันสดใส (50 คนแรกเท่านั้น!!). 🚗🚗คลีนิกทันตกรรม แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก เยื้ยงธนาคารกรุงไทย ใกล้ถนนคนเดินเซราะกราว. 👏👏ปราถนาให้ทุกคนมีรอยยิ้มสวยสดใส
คลิกติดต่อคลินิก Aspire Dental Clinic แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก
คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram

นางสาวเมตตา สินยบุตร นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดผักตบชวา ในวันนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและแผนงานของกระทรวงมหาดไทย “ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา”

คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.

ทำให้ทุกคนเห็นความสำคัญและคุณค่าของแหล่งน้ำ ช่วยกันดูแลห้วย หนอง คูคลองให้เกิดความสะอาด สวยงาม ซึ่งที่ผ่านมาได้ทำการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชไปแล้ว กว่า 90 ตัน ของเขตเทศบาล

คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.

ซึ่งจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยและแหล่งน้ำตื้นเขิน น้ำไหลไม่สะดวก ซึ่งทำให้น้ำเน่าเสียและท่วมขังในช่วงฤดูน้ำหลาก อีกทั้งยังช่วยปรับสภาพแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่เทศบาลเมืองชุมเห็ด

เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกฤดูกาล นอกจากนี้ ยังทำให้ประชาชนในเทศบาลเมืองชุมเห็ดรวมพลังแห่งความสามัคคี และความเข้มแข็งของคนในชุมชนอีกด้วย


Like it? Share with your friends!

เลือกรูปแบบกระทู้
เรื่องราว
ข้อความ ภาพ วิดีโอ หรืออื่นๆ
เรื่องราวแบบแบ่งหัวข้อ
แบ่งเรื่องราวของคุณตามหัวข้อ