เทศบาลเมืองชุมเห็ด จ.บุรีรัมย์ จัดกิจกรรมทำดีตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อทำ


เทศบาลเมืองชุมเห็ด จ.บุรีรัมย์ จัดกิจกรรมทำดีตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อทำ คนชุมเห็ดไม่ทิ้งกัน

เทศบาลเมืองชุมเห็ด  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  จัดกิจกรรม “ทำดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ คนชุมเห็ดไม่ทอดทิ้งก้น”  โดยนำพนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกับชาวบ้าน ช่วยกันทำความสะอาด  ตัดกินไม้  สายไฟที่ห้อยไม่เป็นระเบียบ  เพื่อทำดีถวายในหลวง   ทั้งเป็นการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมน

(1 ก.ย.60)  นายสมศักดิ์   แมนไธสง   นายกเทศมนตรีมนตรีเมืองชุมเห็ด  พร้อมด้วย นางสมศรี   สังขจันทรานนท์   รองนายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด , นายวิเชียร   เจนรัมย์   นายทรงธรรม  สมอาริยพงษ์    นางศรีนวล  บำเรอสงฆ์   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชุมเห็ด   และพนักงาน ลูกจ้างในเทศบาลเมืองชุมเห็ด  ลงพื้นที่รับทราบปัญหาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน  ภายใต้กิจกรรม “ทำดีตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อทำ คนชุมเห็ดไม่ทอดทิ้งกัน” พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกับผู้นำชุมชน และชาวบ้าน  ช่วยกันทำความสะอาดถนนหนทาง

ท่อระบายน้ำ  ตัดกิ่งไม้  และจัดระเบียนสายไฟที่ห้อยระเกะระกะ   เพื่อให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบ   พร้อมกันนี้ยังได้มีการจัดเวรยามตั้งจุดตรวจรักษาความปลอดภัยภายในชุมชน  เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนด้วย    ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ก็นอกจากจะเป็นการทำความดีสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 แล้ว    ยังเป็นการสร้างความสมานฉันท์ปรองดองให้กับคนในชุมชนด้วย

สำหรับการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเทศบาลเมืองชุมเห็ด ก็มีกำหนดหมุนเวียนจัดให้ครบทุกหมู่บ้าน  จึงเชิญชวนให้ผู้นำชุมชน และประชาชน  ได้มาร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย   ที่ทางเทศบาลตั้งเป้าหมายว่าจะจัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องต่อไป   เพราะเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับชุมชน

 ที่มาภาพ//ข่าว : สุรชัย  พิรักษา /  สวท.บุรีรัมย์ 

Comments

comments


Like it? Share with your friends!

544 shares

You may also like

DON'T MISS

เลือกรูปแบบกระทู้
เรื่องราว
ข้อความ ภาพ วิดีโอ หรืออื่นๆ
เรื่องราวแบบแบ่งหัวข้อ
แบ่งเรื่องราวของคุณตามหัวข้อ