ไม่มีหมวดหมู่

เนรมิตร! ภูเขาไฟกระโดง เป็นแหล่งท่องเที่ยวผจญภัย และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ


ส่องแผนพัฒนา 3 ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2559-2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดด้านการท่องเที่ยว กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

องค์การบริการส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ วางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวภายในจังหวัดบุรีรัมย์ หนึ่งในโครงการที่น่าสนใจ คือ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเชิงผจญภัย ภูเขาไฟกระโดง ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

เพื่อสงเสริมพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยในแหล่งวนอุทยาน ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ ส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวของครอบครัวและสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวกล่มจังหวัด


ได้รับการสนับสนุน
บุรีรัมย์เวิลด์
👍👍👉โปรโมชั่นพิเศษสุดฉลองเปิดร้านใหม่ 🌼🌼เพียง 50 คนเท่านั้น 🌸🌸จัดฟัน 32,999.- 💝💝ฟรี ถ่ายรูปวางแผนการรักษา. 💋💋ฟรี พิมพ์ฟัน. 🤗🤗ฟรี X-Ray ระบบ ดิจิตอล 3 มิติ วางแผนได้แม่นยำ. 💋💋ฟรี รีเทนเนอร์สีสันสดใส (50 คนแรกเท่านั้น!!). 🚗🚗คลีนิกทันตกรรม แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก เยื้ยงธนาคารกรุงไทย ใกล้ถนนคนเดินเซราะกราว. 👏👏ปราถนาให้ทุกคนมีรอยยิ้มสวยสดใส
คลิกติดต่อคลินิก Aspire Dental Clinic แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก

โดยก่อสร้างเส้นทางท่องเที่ยวโดยใช้ยานพาหนะเอทีวี จักรยานเสือภูเขา ก่อสร้างเส้นทางสำรวจปากปล่องภูเขาไฟโดยระบบรอกโหนสลิง ก่อสร้างผาจำลอง ก่อสร้างอาคารสุขาสาธารณะ ก่อสร้างอาคารสำหรับปฎิบัติงาน และเก็บจักรยานเสือภูเขา ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค เช่นระบบน้ำประปาขยายเขตไฟฟ้า ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดดยรอบเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำและรอบวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค เช่น ลานจอดรถทางเท้า ศาลาพักผ่อน กำแพงรั้ว รอบเขตวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ฯลฯ


ได้รับการสนับสนุน
บุรีรัมย์เวิลด์
👍👍👉โปรโมชั่นพิเศษสุดฉลองเปิดร้านใหม่ 🌼🌼เพียง 50 คนเท่านั้น 🌸🌸จัดฟัน 32,999.- 💝💝ฟรี ถ่ายรูปวางแผนการรักษา. 💋💋ฟรี พิมพ์ฟัน. 🤗🤗ฟรี X-Ray ระบบ ดิจิตอล 3 มิติ วางแผนได้แม่นยำ. 💋💋ฟรี รีเทนเนอร์สีสันสดใส (50 คนแรกเท่านั้น!!). 🚗🚗คลีนิกทันตกรรม แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก เยื้ยงธนาคารกรุงไทย ใกล้ถนนคนเดินเซราะกราว. 👏👏ปราถนาให้ทุกคนมีรอยยิ้มสวยสดใส
คลิกติดต่อคลินิก Aspire Dental Clinic แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก

ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนและนักท่องเที่ยว มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัยและมีเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีแหล่งเรียนรู้ การกำเนิดภูเขาไฟ ทรัพยากรธรรมชาติ

ทั้งนี้ได้วางงบประมาณไว้

ปี 2559  = 15 ล้านบาท

ปี 2560 = 15 ล้านบาท

ปี 2561 =  15 ล้านบาท

รวม 45 ล้านบาท

2

1

 

ข้อมูลจาก… แผนพัฒนา 3 ปี อบจ.บุรีรัมย์


Like it? Share with your friends!

One Comment

Comments are closed.

เลือกรูปแบบกระทู้
เรื่องราว
ข้อความ ภาพ วิดีโอ หรืออื่นๆ
เรื่องราวแบบแบ่งหัวข้อ
แบ่งเรื่องราวของคุณตามหัวข้อ