ไม่มีหมวดหมู่

เปิดประวัติโรงพยาบาลบุรีรัมย์!!! คุณภาพการบริการกับการพัฒนา เพื่อชาวบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียง


ประวัติโรงพยาบาลบุรีรัมย์

โรงพยาบาลบุรีรัมย์เริ่มก่อสร้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินเมื่อปี พ.ศ. 2494 จำนวนเงิน  600,000 บาท เป็นเรือนคนไข้ขนาด 25 เตียง 1 หลัง โดยเริ่มเปิดบริการตรวจรักษาพยาบาลผู้ป่วยเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2496 ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลศูนย์ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2540

เมื่อสิ้นสุดปีงบประ มาณ 2543 ได้ปรับขยายบริการจาก 522 เตียง เป็น 590 เตียง ในปัจจุบัน มีอัตรากำลังรวม ทั้งสิ้น 1,226 คน เป็นข้าราชการและพนักงานของรัฐ 621 คน


ได้รับการสนับสนุน
บุรีรัมย์เวิลด์
👍👍👉โปรโมชั่นพิเศษสุดฉลองเปิดร้านใหม่ 🌼🌼เพียง 50 คนเท่านั้น 🌸🌸จัดฟัน 32,999.- 💝💝ฟรี ถ่ายรูปวางแผนการรักษา. 💋💋ฟรี พิมพ์ฟัน. 🤗🤗ฟรี X-Ray ระบบ ดิจิตอล 3 มิติ วางแผนได้แม่นยำ. 💋💋ฟรี รีเทนเนอร์สีสันสดใส (50 คนแรกเท่านั้น!!). 🚗🚗คลีนิกทันตกรรม แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก เยื้ยงธนาคารกรุงไทย ใกล้ถนนคนเดินเซราะกราว. 👏👏ปราถนาให้ทุกคนมีรอยยิ้มสวยสดใส
คลิกติดต่อคลินิก Aspire Dental Clinic แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก


ได้รับการสนับสนุน
บุรีรัมย์เวิลด์
👍👍👉โปรโมชั่นพิเศษสุดฉลองเปิดร้านใหม่ 🌼🌼เพียง 50 คนเท่านั้น 🌸🌸จัดฟัน 32,999.- 💝💝ฟรี ถ่ายรูปวางแผนการรักษา. 💋💋ฟรี พิมพ์ฟัน. 🤗🤗ฟรี X-Ray ระบบ ดิจิตอล 3 มิติ วางแผนได้แม่นยำ. 💋💋ฟรี รีเทนเนอร์สีสันสดใส (50 คนแรกเท่านั้น!!). 🚗🚗คลีนิกทันตกรรม แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก เยื้ยงธนาคารกรุงไทย ใกล้ถนนคนเดินเซราะกราว. 👏👏ปราถนาให้ทุกคนมีรอยยิ้มสวยสดใส
คลิกติดต่อคลินิก Aspire Dental Clinic แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก

ลูกจ้างประจำ 207 คน ลูกจ้างชั่วคราว 398 คน

387740-01

โรงพยาบาลบุรีรัมย์มีนายแพทย์ผู้อำนวยการตั้งแต่คนแรกถึงปัจจุบัน จำนวน 13 คน
มีรายนามดังนี้

1. นายแพทย์ปุ่น ปิยะศิลป์ พ.ศ. 2496 – 2497

2. นายแพทย์นิรันด์ ประภาสวัสดิ์ พ.ศ. 2498 – 2499

3. นายแพทย์สุจินต์ ผลากรกุล พ.ศ. 2499 – 2502

4. นายแพทย์ประทีป หุตางกูร (รักษาการแทน) พ.ศ. 2502 – 2505

5. นายแพทย์สุจินต์ ผลากรกุล พ.ศ. 2506 – 2513

6. นายแพทย์อาลัย นากะพันธ์ พ.ศ. 2513 – 2537

7. นายแพทย์อนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ พ.ศ. 2537 – 2538

8. นายแพทย์ปราโมทย์ สุจินพรัหม พ.ศ. 2538 – 2544

9. นายแพทย์เฉลิมชัย เหล่าพูลสุข พ.ศ. 2544 – 2545

10. นายแพทย์อนุศักดิ์ ตั้งไพบูลย์ พ.ศ. 2545 – 2548

11. นายแพทย์บรรเจิด จงเจริญกมล พ.ศ. 2548 – 2550

12. นายแพทย์พิเชฐ อังศุวัชรากร พ.ศ. 2550 – 2552

13. นายแพทย์ชลิต ทองประยูร พ.ศ. 2552 – 2556

14. นายแพทย์จรัญ ทองทับ  พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน

วิสัยทัศน์

          เป็นโรงพยาบาลชั้นเลิศ  ด้านบริการตติยภูมิภูมิทัศน์สวยงาม  การจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม

ที่มาข้อมูล : เว็ปไซต์โรงพยาบาลบุรีรัมย์

เป็นที่น่ายินดีสำหรับการพัฒนาด้านการแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ กำลังดำเนินการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ขนาด 9 ชั้น ซึ่งเป็นอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจ และมะเร็ง เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น และมีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 24,988 ตารางเมตร

วันนี้เรานำภาพตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน มีความคืบหน้าไปมากใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ คาดว่าจะได้เปิดให้บริการพี่น้องชาวบุรีรัมย์ เร็วๆนี้อย่างแน่นอน ซึ่งโครงการดังกล่าว เริ่มสัญญา 15 สิงหาคม 2557 และสิ้นสุดสัญญา 8 สิงหาคม 2560 ก่อสร้างโดยงบประมาณแผ่นดินปี 2557 มูลค่างานหลายร้อยล้านบาท

ล่าสุดเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ข่าวสารจากเพจประชาชาสัมพันธ์โรงพยาบาลบุรีรัมย์ นพ.จรัญ ทองทับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคคลากรผู้เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า

การดำเนินการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจและมะเร็ง เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียง ปัจจุบันโรงพยาบาลบุรีรัมย์ มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบบริการต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”

เครดิตภาพ//ขอบคุณข้อมูล…ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์


Like it? Share with your friends!

0 Comments

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

เลือกรูปแบบกระทู้
เรื่องราว
ข้อความ ภาพ วิดีโอ หรืออื่นๆ
เรื่องราวแบบแบ่งหัวข้อ
แบ่งเรื่องราวของคุณตามหัวข้อ