ไม่มีหมวดหมู่

เปิดสถิติสถานการณ์น้ำ 19 จังหวัดยังไม่คลี่คลาย ปภ.เร่งเข้าช่วยเหลือ


ปภ.รายงานสถานการณ์น้ำไหลหลากใน 19 จังหวัด พร้อมบูรณาการหน่วยงานเร่งแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 5 – 29 กรกฎาคม 2560 ทำให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยและน้ำไหลหลากใน 42 จังหวัด รวม 182 อำเภอ 775 ตำบล 4,064 หมู่บ้าน 1 ชุมชน

คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram

ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 23 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 19 จังหวัด รวม 113 อำเภอ 575 ตำบล 3,412 หมู่บ้าน แยกเป็น


ได้รับการสนับสนุน
บุรีรัมย์เวิลด์
👍👍👉โปรโมชั่นพิเศษสุดฉลองเปิดร้านใหม่ 🌼🌼เพียง 50 คนเท่านั้น 🌸🌸จัดฟัน 32,999.- 💝💝ฟรี ถ่ายรูปวางแผนการรักษา. 💋💋ฟรี พิมพ์ฟัน. 🤗🤗ฟรี X-Ray ระบบ ดิจิตอล 3 มิติ วางแผนได้แม่นยำ. 💋💋ฟรี รีเทนเนอร์สีสันสดใส (50 คนแรกเท่านั้น!!). 🚗🚗คลีนิกทันตกรรม แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก เยื้ยงธนาคารกรุงไทย ใกล้ถนนคนเดินเซราะกราว. 👏👏ปราถนาให้ทุกคนมีรอยยิ้มสวยสดใส
คลิกติดต่อคลินิก Aspire Dental Clinic แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 จังหวัด ได้แก่ สกลนคร ร้อยเอ็ด นครราชสีมา ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ มุกดาหาร อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ชัยภูมิ และอุดรธานี


ได้รับการสนับสนุน
บุรีรัมย์เวิลด์
👍👍👉โปรโมชั่นพิเศษสุดฉลองเปิดร้านใหม่ 🌼🌼เพียง 50 คนเท่านั้น 🌸🌸จัดฟัน 32,999.- 💝💝ฟรี ถ่ายรูปวางแผนการรักษา. 💋💋ฟรี พิมพ์ฟัน. 🤗🤗ฟรี X-Ray ระบบ ดิจิตอล 3 มิติ วางแผนได้แม่นยำ. 💋💋ฟรี รีเทนเนอร์สีสันสดใส (50 คนแรกเท่านั้น!!). 🚗🚗คลีนิกทันตกรรม แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก เยื้ยงธนาคารกรุงไทย ใกล้ถนนคนเดินเซราะกราว. 👏👏ปราถนาให้ทุกคนมีรอยยิ้มสวยสดใส
คลิกติดต่อคลินิก Aspire Dental Clinic แอสไปร์ เด็นทัล คลีนิก
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.

ภาคเหนือ 1 จังหวัด ได้แก่ อุตรดิตถ์

ภาคกลาง 5 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร พระนครศรีอยุธยา และเพชรบูรณ์

ภาคใต้ 1 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร

สถานการณ์ในภาพรวมระดับน้ำทรงตัว และมีแนวโน้มลดลง โดยจังหวัดสกลนครระดับน้ำเริ่มลดลง ยังคงมีสถานการณ์น้ำไหลหลากใน 7 อำเภอ ได้แก่

อำเภอเมืองสกลนคร อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอพังโคน อำเภอเต่างอย อำเภอกุสุมาลย์ อำเภอพรรณานิคม และอำเภออากาศอำนวย ประชาชนได้รับผลกระทบ 7,846 ครัวเรือน 23,538 คน อีกทั้งน้ำท่วมบริเวณทางเข้าสนามบินและแท็กซี่เวย์ จึงต้องประกาศปิดสนามบินสกลนครชั่วคราว

ทั้งนี้ ปภ. ได้ร่วมกับหน่วยทหาร กรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ไขสถานการณ์ให้คลี่คลายโดยเร็ว ด้วยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณจุดอ่อนน้ำท่วมขัง

คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.

เพื่อสูบน้ำจากหนองหานลงสู่ลำน้ำก่ำและเร่งระบายออกไปยังแม่น้ำโขง พร้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) จำนวน 153 นาย เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย รวม 59 รายการ อาทิ รถไฟฟ้าส่องสว่าง รถสูบ ส่งน้ำระยะไกล รถผลิตน้ำดื่ม รถบรรทุก เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ และเครื่องสูบน้ำสนับสนุนการปฏิบัติการกู้วิกฤตอุทกภัย

รวมถึงจัดวางแนวกระสอบทรายเป็นคันกั้นน้ำล้อมรอบสนามบินสกลนคร พร้อมสูบน้ำออกจากบริเวณสนามบินสกลนคร ตลอดจนจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว จำนวน 4 แห่ง รองรับการอพยพของผู้ประสบภัย จำนวน 1,514 คน พร้อมจัดหาอาหาร น้ำดื่ม และถุงยังชีพแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดสุโขทัยจากกรณีกำแพงกันน้ำบริเวณวัดไทยชุมพลรั่ว จำนวน 5 จุด ส่งผลให้น้ำไหลเข้าท่วมเขตชุมชนเทศบาลเมืองสุโขทัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ร่วมกับจังหวัด หน่วยทหาร กรมชลประทาน และกรมโยธาธิการและผังเมือง นำบิ๊กแบ็คและแบริเออร์คอนกรีตมาวางกั้นจุดที่น้ำรั่วซึม

รวมถึงใช้ระบบชลประทาน ในการตัดยอดน้ำมิให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย ควบคู่กับการเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ ปัจจุบันสามารถอุดรอยรั่วได้ทั้ง 5 จุด ระดับน้ำเริ่มลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว แต่ยังคงจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของแนวคันกั้นน้ำตลอด 24 ชั่วโมง

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อ่อนกำลังลงจากพายุดีเปรสชันเซินกา ปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ปภ.จึงได้ประสานจังหวัด ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัย จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด

อีกทั้งจัดชุดเคลื่อนที่เร็วและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รัชฎา ตรงดี / สวท. รัชฎา ตรงดี / สวท.

ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ภาพบางส่วนจาก แฟนเพจส่งเข้ามา


Like it? Share with your friends!

เลือกรูปแบบกระทู้
เรื่องราว
ข้อความ ภาพ วิดีโอ หรืออื่นๆ
เรื่องราวแบบแบ่งหัวข้อ
แบ่งเรื่องราวของคุณตามหัวข้อ