18 โครงการ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ อำเภอปะคำ


Untitled

เปิดแผนพัฒนา 3 ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ (ปี 2559-2561) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาที่ 6พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ คัดเฉพาะส่วนของำเภอปะคำ วางงบประมาณ พัฒนา ซ่อม สร้างถนน พัฒนาด้านคมนาคม ท้องถิ่น รวม 18 โครงการดังนี้

01

02

03

04

05
 

 

Comments

comments

You may also like

DON'T MISS

เลือกรูปแบบกระทู้
เรื่องราว
ข้อความ ภาพ วิดีโอ หรืออื่นๆ
เรื่องราวแบบแบ่งหัวข้อ
แบ่งเรื่องราวของคุณตามหัวข้อ