BRU OPEN HOUSE เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561


จุดเริ่ม….ของความสำเร็จ…เริ่มต้นได้….ใกล้บ้านคุณ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กำหนดจัดงาน BRU OPEN HOUSE เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 12-15 กันยายน 2560 พบกับการจัดแสดงผลงานทั้ง 6 คณะวิชา ชมนิทรรศการของทั้ง 6 คณะวิชา สำหรับน้องๆที่กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และโรงเรียน สถานศึกษาที่สนใจ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ภายในวันเวลาที่กำหนด

ปรัชญา (Philosophy)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ (Vision)
ภายในปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและแข่งขันได้ในระดับสากล

ที่มา : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

Comments

comments


Like it? Share with your friends!

305 shares

You may also like

DON'T MISS

เลือกรูปแบบกระทู้
เรื่องราว
ข้อความ ภาพ วิดีโอ หรืออื่นๆ
เรื่องราวแบบแบ่งหัวข้อ
แบ่งเรื่องราวของคุณตามหัวข้อ