ภาพถ่ายเก่า จ.บุรีรัมย์ พ.ศ. 2472-2505 บุรีรัมย์ในอดีต Buri Ram (Cr. ดร.โรเบิร์ต ลาริมอร์ เพนเดิลตัน , มกราคม ปี 2494 ,Wisuwat Buroot และ ภาพเก่าในอดีตอื่นๆ (6 รูป))

ขบวนรถไฟที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประทับนั่งมาจากอุบลราชธานี สถานีรถไฟบุรีรัมย์หลังแรก ปี 2472เครดิต : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ขบวนรถไฟที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประทับนั่งมาจากอุบลราชธานี สถานีรถไฟบุรีรัมย์หลังแรก ปี 2472
เครดิต : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ขบวนรถไฟที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประทับนั่งมาจากอุบลราชธานี สถานีรถไฟบุรีรัมย์หลังแรก ปี 2472เครดิต : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ขบวนรถไฟที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประทับนั่งมาจากอุบลราชธานี สถานีรถไฟบุรีรัมย์หลังแรก ปี 2472
เครดิต : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

วงเวียนน้ำพุหลังสถานีรถไฟในอดีต ประมาณปี 2500-2501

วงเวียนน้ำพุหลังสถานีรถไฟในอดีต ประมาณปี 2500-2501

สถานีรถไฟบุรีรัมย์ ระหว่างปี 2500-2505เครดิต : ยุพดี วรรณสุทธิ์

สถานีรถไฟบุรีรัมย์ ระหว่างปี 2500-2505
เครดิต : ยุพดี วรรณสุทธิ์

สะพานยาว
ถนนหลวงสาย 24 (ประโคนชัย-ปราสาทในอดีต )

ถนนหลวงสาย 24 (ประโคนชัย-ปราสาทในอดีต )

บุรีรัมย์ในอดีต Buri Ram มกราคม ปี 2494เครดิต : ดร.โรเบิร์ต ลาริมอร์ เพนเดิลตันฝั่งตะวันออกของตัวบุรีรัมย์ เห็นทุ่งนาสลับกับป่าเขาเป็นตารางสี่เหลี่ยมอยู่รางๆ

บุรีรัมย์ในอดีต Buri Ram มกราคม ปี 2494
เครดิต : ดร.โรเบิร์ต ลาริมอร์ เพนเดิลตัน

ฝั่งตะวันออกของตัวบุรีรัมย์ เห็นทุ่งนาสลับกับป่าเขาเป็นตารางสี่เหลี่ยมอยู่รางๆ

ภาพอำเภอสตึกในอดีต โดยคุณรังสรรค์ เหมันต์

อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ในอดีต เผยแพร่โดยคุณรังสรรค์ เหมัน
อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ในอดีต เผยแพร่โดยคุณรังสรรค์ เหมัน
อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ในอดีต เผยแพร่โดยคุณรังสรรค์ เหมัน
อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ในอดีต เผยแพร่โดยคุณรังสรรค์ เหมัน
อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ในอดีต เผยแพร่โดยคุณรังสรรค์ เหมัน
อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ในอดีต เผยแพร่โดยคุณรังสรรค์ เหมัน
อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ในอดีต เผยแพร่โดยคุณรังสรรค์ เหมัน
อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ในอดีต เผยแพร่โดยคุณรังสรรค์ เหมัน
อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ในอดีต เผยแพร่โดยคุณรังสรรค์ เหมัน
อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ในอดีต เผยแพร่โดยคุณรังสรรค์ เหมัน
อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ในอดีต เผยแพร่โดยคุณรังสรรค์ เหมัน