BURIRAM WORLD : มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม.

BURIRAM WORLD : มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม.

76
จิ๊กซอว์ ของเล่นราคาไม่แพง แต่ให้ประโยชน์ต่อสมองอย่างมากมาย

จิ๊กซอว์ ของเล่นราคาไม่แพง แต่ให้ประโยชน์ต่อสมองอย่างมากมาย

สมองด้านซ้ายของคนเรา จะทำงานก็ต่อเมื่อเราต้องแก้ปัญกา หรือต้องใช้ตรรกะศาสตร์ ในขณะที่สมองด้านขวา จะทำหน้าที่ช่วยในเรื่องความคิดสร้างสรรค์และงานศิลปะ ซึ่งการต่อจิ๊กซอว์ จะช่วยให้เราได้ใช้สมองทั้ง 2 ด้านทั้ง 2 ซีกพร้อมๆกัน เพราะจะต้องใช้สมองในกการแก้ปัญหา และใช้สายตาในการมองสีและรูปบนจิ๊กซอว์

บุรีรัมย์: เมืองแห่งประวัติศาสตร์ ศิลปะ และกีฬา

บุรีรัมย์: เมืองแห่งประวัติศาสตร์ ศิลปะ และกีฬา

บุรีรัมย์เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยที่มีประวัติศาสตร์...

บุรีรัมย์: เมืองแห่งอาหารอร่อย

บุรีรัมย์: เมืองแห่งอาหารอร่อย

บุรีรัมย์เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยที่มีชื่อเสียงจากอาหารอร่อยหลากหลายเมนู

บุรีรัมย์: เมืองแห่งประวัติศาสตร์และกีฬา

บุรีรัมย์: เมืองแห่งประวัติศาสตร์และกีฬา

บุรีรัมย์เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของบุรีรัมย์คือ ปราสาทหินพนมรุ้ง ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรขอม

8 หนุ่มหล่อนักบิด ThaiGP ที่สาวๆบุรีรัมย์ รอกรี๊ดด

8 หนุ่มหล่อนักบิด ThaiGP ที่สาวๆบุรีรัมย์ รอกรี๊ดด

แม้ว่า ThaiGP จะยังมาไม่ถึง และกำลังจะกลับมาอีกครั้งกับ #ThaiGP ปี 2022 ภายใต้ชื่อรายการ “โออาร์ ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ 2022” (OR THAILAND GRAND PRIX 2022) ซึ่งจะชิงชัย สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ระหว่าง 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565

You’ve successfully subscribed to BURIRAM WORLD : มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม.
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Success! Your email is updated.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.